Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec nauczania historii w polskich szkołach

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” domaga się zapewnienia w polskich szkołach rzetelnego nauczania historii, a szerzej – wychowania patriotycznego.

W obliczu kolejnych zmian programowych – zwracamy uwagę rządzącym, że takie podejście do kształcenia i wychowania było zawsze podstawą procesu edukacji w polskich szkołach. Oczekujemy, że w wolnej Polsce, gdy wreszcie istnieje możliwość nieskrępowanego przekazu wiedzy o naszych dziejach, w tym historii najnowszej, będzie to zapewnione.

Domagamy się zagwarantowania równowagi między przekazem wiedzy, zdobywaniem umiejętności przydatnych na rynku pracy, a działaniami na rzecz kształtowania osobowości młodych Polaków w oparciu o wartości ukształtowane przez pokolenia, w tym wynikające z wiedzy i pamięci o najnowszej historii Polski, m. in.: czas powstań i insurekcji narodowych, o powstawaniu NSZZ „Solidarność”, czy stanie wojennym.

Domagamy się DIALOGU władz rządowych, parlamentarnych w tak żywotnej dla przyszłości Polski sprawie – w oparciu o postulaty sformułowane między innymi przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Gdańsk, 2.04.2012

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej