Uchwała nr 4/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca akcji „Razem – bezpieczniej”

Rozwój Związku rozumiany jako pozyskiwanie nowych członków jest podstawowym zadaniem w tej kadencji. Jego podstawą jest pozyskiwanie członków Związku w organizacjach już istniejących i działanie na rzecz założenia nowych organizacji zakładowych. Naszym celem jest zwiększenie liczebności w Regionie Gdańskim do 50 tysięcy. Możemy to osiągnąć tylko razem – przy zaangażowaniu wszystkich struktur i działaczy NSZZ „Solidarność”. W tym celu Zarząd Regionu postanawia podjąć akcję „Razem – bezpieczniej”. Chcemy, aby ta akcja stała się kontynuacją programu „Zorganizowani mają lepiej” realizowanego w całym kraju w minionym roku.

W ramach akcji „Razem – bezpieczniej” Zarząd Regionu postanawia uhonorować co roku najlepsze nowopowstałe organizacje zakładowe, a także organizacje zakładowe, które w danym okresie pozyskają najwięcej członków Związku oraz te, które zrzeszają procentowo najwięcej pracowników w stosunku do zatrudnionych. Zarząd Regionu zobowiązuje Prezydium do opracowania w ciągu miesiąca szczegółowego Regulaminu i podania do wiadomości wszystkich organizacji związkowych w Regionie.

Zarząd Regionu postanawia także podjąć akcję „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Chcemy w ten sposób uhonorować pracodawców, którzy preferują umowy o pracę na czas nieokreślony, dbają o bezpieczeństwo pracy, współpracują ze związkami zawodowymi. ZR zwraca się do Okręgowej Inspekcji Pracy i Marszałka Województwa Pomorskiego o wspólną realizację tej akcji.

ZR postanawia zwołać raz do roku Konferencję Programową przedstawicieli wszystkich organizacji zakładowych w Regionie, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie ww. akcji i uhonorowanie laureatów. Najbliższa Konferencja Programowa powinna być zwołana w czwartym kwartale br.

Gdańsk, 7.02.2011 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej