Uchwała nr 3/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca realizacji programu „Wiem więcej”

Wykonując Uchwałę programową w zakresie informacji i promocji Związku, ZR postanawia rozpocząć realizację programu „Wiem więcej!”, którego celem jest poprawa przepływu informacji o działaniach „Solidarności” w Regionie, ale także poprawa kontaktu z organizacjami zakładowymi i monitorowanie opinii członków Związku na bieżące sprawy społeczne.

W ramach programu ZR postanawia:

1. Rozpocząć budowę bazy mailowej wszystkich funkcyjnych Związku. W tym celu przewodniczący organizacji zakładowych w ciągu miesiąca powinni zebrać od osób, które chcą uczestniczyć w programie adresy mailowe i przekazać do Działu Informacji ZR.

2. W ciągu miesiąca rozpocząć rozsyłanie cotygodniowego Internetowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarności” Regionu Gdańskiego.

3. Stworzyć reprezentatywną bazę respondentów – członków Związku do badania opinii w bieżących sprawach społecznych i związkowych.

4. Zwrócić się do organizacji zakładowych – szczególnie tych, które nie prenumerują Magazynu „Solidarności” Regionu Gdańskiego – o zamówienie Magazynu i jego kolportaż wśród członków Związku.

5. Zorganizować konkurs na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie poświęcone NSZZ „Solidarność”. Pierwsza edycja konkursu obejmowałaby prace powstałe w latach 2008-2010. ZR upoważnia Prezydium do opracowania Regulaminu konkursu, jego promocji na uczelniach i powołania komisji konkursowej.

6. ZR postanawia wydać Informator Regionalny zawierający podstawowe informacje o Związku i zachęcający do przystępowania do „Solidarności”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej