Uchwała nr 5/2010 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie korekty Uchwały budżetowej nr 1 /2010 na rok 2010

Wprowadza się następujące zmiany w Planie Budżetu ZR na rok 2010 :

  1. W części B. WYDATKI.  DZIAŁ II.  FUNDUSZE ODRĘBNE

poz. 1.1. Obchody 30 rocznicy Sierpnia ’80 – zmniejsza się koszty o – 30.000 zł     do kwoty 60.000 zł

1. Dodaje się pozycję kosztów nr 12 – pokrycie kosztów pobytu na koloniach dzieci z terenów dotkniętych powodzią   –  kwota 30.000 zł.

Pozostałe pozycje (w tym całkowite Wpływy i Wydatki) Budżetu na rok 2010 nie ulegają zmianie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej