Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec sytuacji na Pomorzu i w kraju

  1. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów podniesienia wieku emerytalnego dla  kobiet i mężczyzn. ZR podkreśla, że dłuższe pozostawanie na rynku pracy powinno być dobrowolne i wspierane przez państwo odpowiednim systemem zachęt dla pracowników i pracodawców. Już dziś większość osób, które mogą pracować dłużej i pozwala im na to stan zdrowia decydują się na rynku pracy pozostać. Niestety, rośnie bezrobocie wśród osób starszych, gdyż pracodawcy nie są zainteresowani tworzeniem dla nich – jeśli jest taka potrzeba – alternatywnych miejsc pracy wykorzystujących ich doświadczenie i wiedzę.
  2. ZR wobec rosnącej sfery ubóstwa wyraża poważne zaniepokojenie zapowiadanymi oszczędnościami, które dotkną przede wszystkim uboższą część społeczeństwa, co w połączeniu z zapowiadanymi podwyżkami cen energii, gazu i paliwa pogłębi kryzys ekonomiczny wielu polskich rodzin, spowoduje spadek popytu wewnętrznego – głównego motoru wzrostu polskiej gospodarki, a na przyszłość – pogłębi kryzys ubezpieczeń społecznych i kryzys demograficzny.
  3. ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje, że rząd przedstawi program długofalowych działań osłonowych, które zapewnią stabilny rozwój gospodarczy i rzeczywistą partycypację w nim większości społeczeństwa a nie wąskiej grupy ludzi, z uwzględnieniem sytuacji najuboższych. W ramach tego programu oczekujemy zmian w systemie podatkowym, w tym społecznej debaty nad rzeczywistym podatkiem prorodzinnym, zwiększenie kwoty wolnej od podatku przy zmniejszeniu obciążeń podatkowych dla najmniej zarabiających. Istotnym działaniem powinno być „uszczelnienie” systemu ubezpieczeń społecznych m.in. poprzez ograniczenie zatrudnienia umożliwiającego omijanie systemu ubezpieczeń czy działanie na rzecz tworzenia dobrych miejsc pracy.
  4. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do KK o pilne przedstawienie przez cały Związek naszych priorytetów w tym zakresie, wniesienie ich na obrady Komisji Trójstronnej i przedstawienie rządowi w celu ich realizacji.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej