Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w związku z 30 rocznicą I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

30 lat temu rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność’. Delegaci wybrani w demokratycznych wyborach w zakładach pracy, a później w regionach, wybrali statutowe władze Związku i przyjęli program działania. Program, który był wizją Polski samorządowej, opartej o realną rynkową gospodarkę, podkreślał ochronę godności i praw ludzi pracy.

Wiele postulatów tam zawartych, dotyczących godziwego wynagrodzenia, płacy minimalnej, ochrony najuboższych, systemu ochrony zdrowia czy pomocy społecznej pozostaje do dziś aktualnymi celami naszego działania.

30 lat po tym historycznym wydarzeniu nie wolno nam o tym zapomnieć!

 Gdańsk, 5.09.2011 r.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej