Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczące poziomu bezrobocia w województwie pomorskim

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec informacji o pogorszeniu się w kolejnym miesiącu sytuacji na naszym rynku pracy, nawiązując  do  stanowiska z 7 lutego 2011 r., uważa, że dramatycznie zwiększający się poziom bezrobocia zaczyna  być poważnym zagrożeniem dla przyszłości i rozwoju naszego regionu.  W ciągu tylko stycznia liczba bezrobotnych wzrosła w naszym województwie o 10 tysięcy, przekraczając  114 tysięcy osób, co stanowi 13,1 % aktywnych zawodowo. Stale wzrasta ilość bezrobotnych do 25 roku życia. Bardzo niepokojąco rośnie  wśród bezrobotnych liczba absolwentów różnego rodzaju szkół, w tym uczelni wyższych, pozostających bez pracy do 12 miesięcy od ukończenia nauki. Systematycznie spada także liczba oferowanych wolnych miejsc pracy. Zgłaszane są zaś kolejne zwolnienia grupowe. Stocznia Marynarki Wojennej, Poczta, kolej, telekomunikacja, Bomi – to zakłady pracy, gdzie kolejne  setki  pracowników  stracą  swoje  miejsca pracy.  Urzędy pracy alarmują o radykalnym zmniejszeniu środków na aktywne formy walki z bezrobociem – województwo pomorskie otrzymało na rok 2011 tylko 93 miliony złotych, co oznacza zmniejszenie środków o 65 procent w stosunku do roku ubiegłego, kiedy dysponowano sumą 224 milionów. Drastycznie ograniczane są tak zwane staże absolwenckie. Brak środków uniemożliwi między innymi odbywanie nauki zawodu dla młodzieży kształcącej się w OHP i szkołach zawodowych. Dotknie to w sposób znaczący zakłady rzemieślnicze. Ograniczona jest w sposób  istotny   refundacja  kosztów  kształcenia   młodocianych.  Urzędy pracy nie będą miały także środków na wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy. Ograniczone zostały także środki na inne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.W obliczu tej dramatycznej sytuacji Zarząd Regionu raz jeszcze wzywa zarówno władze  regionalne, jak i rząd do podjęcia skutecznych  środków na rzecz przeciwdziałania bezrobocia, w tym promowania stałego zatrudniania. Apelujemy o tworzenie takich zachęt dla przedsiębiorców, które będą w dobie kryzysu promowały formy restrukturyzacji oparte nie tylko o zwolnienia. Walka z wykluczeniem społecznym, któremu tak często podlegają bezrobotni winna być jednym z najważniejszych zadań społecznych państwa. Zarząd Regionu, jako pozytywny sygnał  przyjmuje  zorganizowanie na forum  form WKDS, w reakcji  na nasze stanowisko z 7 lutego br., debaty na temat działań na rzecz zatrudnienia i ochrony miejsc pracy z udziałem przedstawicieli odpowiednich instytucji. Zwracamy się z apelem do władz rządowych: walka z deficytem budżetowym poprzez ograniczanie środków na wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy i walkę z bezrobociem – to działania niemające nic wspólnego z rozsądną polityką gospodarczą i ekonomią. To uderzenie w tych, którzy budują siłę państwa i jego rozwój.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej