Stanowisko Nr 4 Walnego Zebrania Delegatów ws. Polskiej Polityki Przemysłowej dla Sektora Okrętowego

WZD Regionu Gdańskiego zgodnie z treścią przyjętego w dniu 10 października 2019 roku przez Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego  ,,Manifestu partnerów społecznych Sektora Stoczniowego – Technologia Morska: sektor strategiczny dla Polski”, wnosi o:

uznanie Sektora Okrętowego jako strategicznego w Polskiej Polityce Przemysłowej.

Przemysł Okrętowy należy do kluczowych gałęzi gospodarki, wpływający również na rozwój przemysłów kooperujących wnoszących ponad połowę milionowych zysków ze sprzedaży statków, to przemysł strategiczny nakierowany na zagospodarowanie morskich obszarów świata, w wielu krajach będący motorem rozwoju gospodarczego. Dlatego domagamy się pilnego przystąpienia do rozmów w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego celem wypracowania wspólnych rozwiązań zapewniających dynamiczny rozwój i funkcjonowanie Przemysłu Okrętowego w Polsce.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” stwierdza, że  opracowanie nowej strategii przemysłowej, obejmującej przemysł stoczniowy, naprawczy, obronny i offshore powinno odbywać się przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (pracownikami, pracodawcami, władzami regionalnymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi).

Głównym celem powinno być stworzenie koniunktury w nadchodzących  latach dla wszystkich firm działających na rzecz sektora okrętowego w Polsce, która spowoduje duży skok technologiczny tej branży, zdobycie nowych kompetencji i przewag technologicznych w oparciu o własne know-how, które kreuje dużą wartość dodaną.

Ponadto WZD Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” wnosi o powołanie Sektorowej Rady ds. Umiejętności i Zatrudnienia (zgodnie z ramami opracowanymi w UE), realizującej  politykę dopasowania umiejętności w sektorze, która będzie zrzeszać zarówno partnerów społecznych z sektora jak również przedstawicieli szkolnictwa wyższego oraz organizacje z obszaru szkoleń zawodowych.  

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej