Waluszko Katarzyna

Katarzyna Waluszko, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

– Każdy powinien zadać sobie to pytanie, zanim podejmie decyzję o wstąpieniu do Związku. Aktywność związkowa to przede wszystkim działalność na rzecz innych osób, rodzaj aktywności społecznej. Większość organizacji związkowych skupia się na szeroko rozumianej obronie praw pracowniczych. Tymczasem działalność związkowa może mieć znacznie szerszy zakres. Uczestnictwo w współzarządzaniu przedsiębiorstwem, zaangażowanie w tworzenie prawa, współpraca z innym organizacjami, otwierają przed Związkiem szansę na stworzenie, wzorem Niemiec czy Szwecji, nowoczesnej organizacji związkowej, biorącej aktywny udział w życiu publicznym.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej