Nurzyński Jerzy

Jerzy NURZYŃSKI, zastępca przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji

– Jako przedstawiciele związku zawodowego jesteśmy partnerami dla naszego pracodawcy. Uczestniczymy w rozdysponowywaniu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bierzemy czynny udział w pracach kilku komisji Rady Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Komendzie Głównej, m.in. w pracach zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. Oczywiście nasza skuteczność w dużej mierze zależy od liczebności. Im będzie nas więcej, tym nasza siła w negocjacjach z pracodawcą będzie większa.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej