Łukasik Mirosława

Mirosława Łukasik, OZ NSZZ „S” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

– Dzięki działalności zakładowej organizacji związkowej pracownicy posiadają więcej informacji na temat przedsiębiorstwa, w którym pracują. W naszym centrum organizacja „S” istnieje od roku. Wcześniej nie wiedzieliśmy, jaka jest kondycja firmy, czy wykonane są plany roczne, w jaki sposób rozdzielany jest budżet dotyczący na przykład wynagrodzeń. Dane finansowe były do wiadomości tylko wąskiej grupy pracowników. Odkąd jest związek zawodowy, takie informacje są nam udostępniane, wiemy, co się dzieje w zakładzie pracy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej