Kalendarz związkowca

Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie powinno się zapomnieć. Poniżej krótka ściągawka na bieżący rok.

Lp. Kiedy Do kogo Dokument
1. 10 stycznia pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji wg stanu na dzień 31 grudnia zgodnie z art. 251 ustawy o z.z. (Taką informację od 1 stycznia 2019 r. składa się do 10 dnia miesiąca stycznia i lipca). Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków związku. Organizacji, która nie wypełniła w terminie powyższego obowiązku, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. 
2. 15 stycznia Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – stan na 31 grudnia roku poprzedniego.
3. I kwartał organizacja związkowa Uchwała KZ ws. przyjęcia preliminarza budżetowego na dany rok.
4. 31 marca urząd skarbowy Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa) jest przed 31 marca – sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały.
5. 30 czerwca urząd skarbowyJeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe jest po 31 marca – deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) należy składać do 31 marca; sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa) składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca.
6. 10 lipca pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji wg stanu  na dzień 30 czerwca.
7. 15 lipca Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – stan na 30 czerwca.
8. 31 grudnia organizacja związkowa Zamknięcie kont i ustalenie wyniku finansowego za dany rok.

Do 20 dnia każdego następnego miesiąca organizacja związkowa przekazuje składki za dany miesiąc do Regionu Gdańskiego.

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej