Szkolenia. Negocjujemy każdego dnia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach z prowadzenia negocjacji rozmawiamy z Marylą Kościńską, trenerką Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

– W ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” w czerwcu rozpoczęły się szkolenia dotyczące negocjacji. Ile one trwają, jaka jest ich tematyka i do kogo są skierowane?

– Pierwsze szkolenie jest już na nami, trwało od 29 czerwca do 1 lipca, odbyło się w Gdańsku. To było 3-dniowe szkolenie, udział w nim wzięło kilkanaście osób. To było pierwsze szkolenie z 10 szkoleń, które planujemy w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Mamy wyznaczone już dwa kolejne terminy na wrzesień i kolejne dwa na październik. W pierwszym szkoleniu wzięli udział społeczni inspektorzy pracy. Na kolejne szkolenia zapraszamy innych działaczy związkowych.

– Czego dotyczą szkolenia?

– Podczas szkoleń uczestnicy otrzymują informacje na temat negocjacji, ale ćwiczą także umiejętności prowadzenia negocjacji. Między innymi pokazujemy jakie są zasady i fazy prowadzenia negocjacji, jakie są podstawowe style i techniki  ich prowadzenia,  a także jak budować zespół negocjacyjny. Szkolenia prowadzone są w formie mieszanej, a więc jest trochę teorii, ale są również ćwiczenia. 

– Czy w ogóle istnieje potrzeba nauki negocjacji?

– Negocjujemy tak naprawdę każdego dnia. Nie tylko w pracy, ale też i w domu. Myślę, że kwestia rozmowy, dialogu dzisiaj jest każdemu potrzebna. Jeżeli chodzi o walkę o prawa pracownicze i prawa związkowe, często mówimy o pikietach czy manifestacjach, ale tak naprawdę najważniejsze są  rozmowy z drugą stroną konfliktu, kiedy strony przedstawiają swoje stanowiska, zaczynają bronić swoich interesów. Czy to jest moda, czy konieczność? Raczej konieczność, bez sprawnych negocjacji związków zawodowych z pracodawcą pracownicy nie otrzymają np. odpowiednich podwyżek płac. Pamiętajmy, że pracodawca patrzy na problemy zakładu pracy z innej perspektywy, głównie kieruje się swoim interesem, a więc dąży do jak największego zysku. Interesy pracowników reprezentują związki zawodowe. A pracownikom zależy przede wszystkim na stabilizacji zatrudnienia i takim wynagrodzeniu, które pozwoli jemu i jego rodzinie godnie żyć. Celem negocjacji w zakładzie pracy jest dojście do zawarcia porozumienia pomiędzy stronami dialogu społecznego.

– Czy można się nauczyć skutecznego negocjowania. Szkoli pani w tym zakresie  związkowców już od wielu lat. Czy otrzymuje pani sygnały, że po szkoleniach lepiej się związkowcom rozmawiało  z pracodawcą?

– Każde szkolenie wnosi coś nowego. Nowe spojrzenie daje więcej odwagi i pewności siebie. Mam takie komunikaty, że po szkoleniu związkowcy pewniej się czuli w czasie negocjacji. Mam takie sygnały nie tylko z Regionu Gdańskiego, ale także z innych regionów, gdzie prowadziłam szkolenia. To na co szczególnie  zwracamy uwagę to kwestia przygotowania się do negocjacji. Im więcej czasu poświęcimy na przygotowanie, tym lepiej będą szły nam rozmowy z pracodawcą. Znajomość technik negocjacyjnych daje nam możliwość wpływania na przebieg rozmów, ale także może nas to uchronić przed technikami manipulacji stosowanymi niekiedy przez pracodawców.

– Zapraszamy więc na szkolenia.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

Szkolenia z negocjacji

Dział Programów Europejskich zaprasza na trzydniowe szkolenia z zakresu negocjacji w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji eksperckich działaczy związkowych uczestniczących w procesie dialogu społecznego, a tym samym zwiększenie potencjału Związku jako partnera społecznego zdolnego do odgrywania konstruktywnej, aktywnej i efektywnej roli w procesie kształtowania i określania warunków realizacji polityki gospodarczej i społecznej. Najbardziej znaczącą formą dialogu społecznego są negocjacje układów zbiorowych pracy, czyli negocjacje pomiędzy stroną związkową/pracownikami a pracodawcami dotyczące płacy i pracy, których zwieńczeniem jest najczęściej wiążący i wykonalny układ zbiorowy pracy.
Zgłoszenia przyjmuje Maria Kościńska, tel. 509 839 017, m.koscinska@solidarnosc.gda.pl

Zdjęcie: Gerd Altmann/Pixabay

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej