Wskaźnik Lepszego Życia – zarobki w Polsce i Norwegii

Pieniądze to nie wszystko, jednak nie sposób pominąć roli zarobków w kształtowaniu poziomu życia. Godne zarobki oznaczają możliwość życia na godnym poziomie oraz dają poczucie bezpieczeństwa, które jest kluczowe dla dobrostanu psychicznego człowieka. Wyższe dochody to lepszy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej oraz lepsze warunki mieszkaniowe.

OECD Better Life Index, czyli wskaźnik dobrostanu stworzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), bierze pod uwagę dochód jako jeden z istotnych aspektów składających się na lepsze życie.

Porównując kraje pod względem dochodu, twórcy Better Life Index biorą pod uwagę dwa wskaźniki: średni skorygowany dochód netto do dyspozycji na mieszkańca oraz średni majątek netto gospodarstwa domowego. Norwegia pod względem dochodu plasuje się w czołówce państw OECD – ze średnim skorygowanym dochodem netto do dyspozycji na poziomie 35 725 USD rocznie, jest na 4 miejscu za Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i Luksemburgiem. Polska natomiast wypada w tym rankingu dużo gorzej: dochód na poziomie zaledwie 19 814 USD rocznie na mieszkańca zapewnia 29 miejsce w rankingu, między Słowacją a Estonią.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej