W Polsce koszty pracy wciąż niskie

W Polsce w 2021 roku średni koszt godziny pracy wynosił 11,5 euro. Daje nam to 22. pozycję wśród krajów Unii Europejskiej. W Norwegii godzina pracy kosztowała ponadczterokrotnie więcej i oszacowana była na 51,1 euro.

W Europie z roku na rok wzrastają koszty pracy. Według Eurostatu w ubiegłym roku średni koszt godzinowy pracy w Unii Europejskiej oszacowano na poziomie 29,1 euro, w strefie euro był wyższy i wyniósł 32,8 euro. W 2020 roku było to odpowiednio 28,6 i 32,4 euro. Tak więc w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 godzinowe koszty pracy na poziomie całej gospodarki wyrażone w euro wzrosły o 1,7 proc. w UE i o 1,2 proc. w strefie euro.

Koszty pracy rosną, ale okazuje się, że nie wszędzie, takimi wyjątkami są Włochy, gdzie praca potaniała o 1,6 proc. i Hiszpania (spadek o 0,3 proc.). Najwięcej koszty pracy wzrosły na Litwie (+12,5 proc.), Estonii (+6,5 proc.), Cyprze i Słowenii (po +6,2 proc.) oraz Łotwie (+6,1 proc.). W Polsce w 2021 roku koszty pracy podrożały o 5,3 proc.

Wciąż istnieje duża dysproporcja pomiędzy krajami tzw. starej Unii a krajami naszego regionu. Najmniej średnio za godzinę pracy płacono w Bułgarii (7 euro) i Rumunii (8,5 euro), następnie na Węgrzech (10,2 euro), Łotwie i Chorwacji (11,2 euro), Litwie (11,3 euro), Polska znajduje się na 7. pozycji od końca ze średnim kosztem godziny pracy 11,5 euro.

Wśród krajów Unii Europejskiej najwyższe koszty pracy są w Danii (46,9 euro), Luksemburgu (43 euro) i Belgii (41,6 euro). Wśród krajów europejskich najwięcej kosztuje godzina pracy w Norwegii – 51,1 euro.
Na koszty pracy składają się głównie płace i wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne). Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy jest różny w poszczególnych krajach i waha się od 3,7 proc. do nawet 32 proc. Dla całej gospodarki to 24,6 proc. w UE i 25,1 proc. w strefie euro.

Najmniejsze koszty pozapłacowe są na Litwie (3,7 proc.) i Irlandii (8,7 proc.), a najwyższe w Szwecji (32 proc.), Francji (31,9 proc.) i Włoszech (28,3 proc.). W Polsce koszty pozapłacowe stanowiły 18,3 proc. ogólnych kosztów pracy.

Tak więc w Polsce w 2021 roku godzina pracy kosztowała 11,5 euro, z czego 9,4 euro przypadało na płace i wynagrodzenia, a 2,1 euro na koszty pozapłacowe.

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej