Równouprawnienie w płacach

W Unii Europejskiej kobiety zarabiają średnio o 17 proc. mniej niż mężczyźni. Wskaźnik różnicy płac kobiet i mężczyzn określa różnicę średniej stawki godzinowej obowiązującej mężczyzn i kobiety otrzymujących wynagrodzenie za pracę w skali całej gospodarki. Polska pod względem różnicy płac między kobietami i mężczyznami znajduje się na szóstym miejscy … od końca. W naszym kraju mężczyźni średnio zarabiają  o 8,5 procenta więcej niż kobiety.

17 marca 2022 r. Komisje Parlamentu Europejskiego przyjęły raport dotyczący projektu dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.  Dokument dobrze oceniany jest przez związki zawodowe. Zawiera między innymi przedstawicieli pracowników oraz pozytywne zapisy dotyczące dialogu społecznego i rokowań zbiorowych.

Jednym z postulatów zawartych w raporcie, jest zobowiązanie firm unijnych zatrudniających co najmniej 50 pracowników (a nie 250, jak pierwotnie proponowano) do ujawniania informacji ułatwiających osobom pracującym u tego samego pracodawcy porównywanie wynagrodzeń i ujawnianie istniejących różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w ramach danego podmiotu. Narzędzia do oceny i porównywania poziomów wynagrodzeń powinny opierać się na kryteriach neutralnych pod względem płci i obejmować neutralne pod względem płci systemy oceny i klasyfikacji stanowisk.

– Dziś jesteśmy o krok bliżej do zlikwidowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie. W Parlamencie staraliśmy się znaleźć właściwą równowagę między zapewnieniem pracownicom prawa do informacji a ograniczeniem niepotrzebnych obciążeń dla firm. W ten sposób możemy sprawić, że równa płaca za taką samą pracę stanie się rzeczywistością dla jak największej liczby kobiet w Europie – powiedziała Samira Rafaela (Renew Europe, Holandia), z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Obecnie w Unii Europejskiej kobiety zarabiają średnio o 17 proc. mniej niż mężczyźni. Wskaźnik różnicy płac kobiet i mężczyzn określa różnicę średniej stawki godzinowej obowiązującej mężczyzn i kobiety otrzymujących wynagrodzenie za pracę w skali całej gospodarki.

Różnica między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn według Eurostatu (w procentach, 2019 rok)

W Polce różnica między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn wynosi według Eurostatu (dane z 2019 roku) 8,5 proc. na niekorzyść tych pierwszych. I tylko w pięciu krajach jest niższa. Najmniejsza różnica jest Luksemburgu – 1,5 proc., następnie w Rumunii – 3,3 proc., we Włoszech – 4,7 proc., w Belgii – 5,8 proc., w Słowenii – 7,9 proc.

Największe różnice występują natomiast w takich krajach jak: Estonia – 21,7 proc., Łotwa – 21,2 proc., Austria – 19,9 proc., Niemcy – 19,2 proc. , Czechy – 18,9 proc.

Dość dobry wskaźnik Polski w omawianym rankingu wynika z bezpośrednio z decyzji rządzących.

Rząd kształtuje płace w sferze budżetowej, w której według badań GUS jest zatrudnionych około 39 proc. kobiet.

W przyjętym przez Komisje Parlamentu Europejskiego znajdują się zapisy mówiące, że jeśli sprawozdania dotyczące wynagrodzeń wykażą zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wynoszące co najmniej 2,5% (w porównaniu z 5% w pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej), państwa członkowskie będą musiały dopilnować, aby pracodawcy, we współpracy z przedstawicielami pracowników, przeprowadzili wspólną ocenę wynagrodzeń i opracowali plan działania na rzecz równości płci.

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej