Porozumienia antykryzysowe wciąż są zawierane

1556 pracodawców z obszaru podlegającego Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Gdańsku zgłosiło tzw. porozumienia antykryzysowe w okresie od 1 kwietnia do 7 września br. Porozumienia zawarte zostały na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Liczba zawartych porozumień jest wyższa niż liczba pracodawców, ponieważ w niektórych przedsiębiorstwach zawarto więcej niż jedno porozumienie.

Porozumienia dotyczyły następujących spraw:

  • 1259 pracodawców  zawarło porozumienie dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy;
  • 469 pracodawców zawarło porozumienie dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego;
  • 13 pracodawców zawarło porozumienie o ograniczeniu odpoczynku;
  • 68 pracodawców zawarło porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy;
  • 54 pracodawców zawarło porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami.

Wprowadzone przepisy wymagały współdziałania pracodawców z przedstawicielstwem pracowników, a warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustalane były w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz reprezentatywne organizacje związkowe, zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja, albo przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – gdy w firmie nie ma związków zawodowych. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopi porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie pięciu dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Porozumienia zawierane są we wszystkich branżach gospodarki narodowej. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy Gdańsku nadal napływają – choć już w mniejszej liczbie – porozumienia od pracodawców, którzy dotychczas nie stosowali rozwiązań przewidzianych w ustawie antykryzysowej.

(mk)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej