Polska–Norwegia. Uzwiązkowienie pracowników i pracodawców

Obecnie w Polsce tylko 12 proc. pracowników należy do związków zawodowych. W Norwegii poziom uzwiązkowienia jest ponad czterokrotnie  wyższy i wynosi blisko 50 proc.

Według OECD średnia 38 krajów członkowskich tej organizacji to uzwiązkowienie na poziomie 16,1 proc. W 2018 roku tylko w kilku krajach procent pracowników należących do związków zawodowych przekraczał 50 proc. Były  to kraje skandynawskie, wśród których rekordzistą jest Islandia (91,8 proc.), następnie jest Dania (66,5 proc.), Szwecja ((64,9 proc.), Finlandia (60,3 proc.) oraz Belgia (50 proc.). W Norwegii według różnych źródeł waha się od 49,2 do 51 procent.

Uzwiązkowienie w Polsce jest bardzo niskie, niższe nawet niż w takich krajach, jak Kanada (25,9 proc.), Japonia (17,1 proc.), Szwajcaria (15,7 proc.) i Australia (13,7 proc.). I nie jest pocieszeniem, że nasz kraj wyprzedza pod względem uzwiązkowienia Słowację (10,9 proc.), Czechy (10,5 proc.), Stany Zjednoczone (10,1 proc.), Węgry (8,5 proc.), nie wspominając o zamykającej listę Estonii (4,7 proc.)

A jak wypadają Polska i Norwegia, jeśli chodzi o uzwiązkowienie pracodawców? Według danych OECD w 2013 roku średnia przynależność do organizacji pracodawców w 27 krajach OECD, dla których dostępne są dane, wynosiła 51 proc. jednak reprezentatywność tych organizacji jest bardzo trudna do oceny. Nie wiadomo, jaki jest stosunek liczby pracowników firm zrzeszonych w organizacjach pracodawców, do tych które nie są zrzeszone. Ponadto dalsze trudności w dostarczeniu dokładnej oceny wynikają z możliwości przynależności firm do kilku stowarzyszeń pracodawców, co skutkuje podwójnym liczeniem. Polska według danych OECD zajmuje 25 miejsce z 20 procentowym uzwiązkowieniem, a Norwegia znajduje się na 10 miejscu z ponad 60 proc. Czołowe miejsca w rankingu z około 80 proc. zajmują Holandia, Szwecja, Belgia i Luksemburg, a pierwsze miejsce należy do Austrii (100 proc.), w której jest obowiązek zrzeszania się wszystkich firm.

W Norwegii składkę członkowską na związek zawodowy można odliczyć od podatku, w Polsce nie ma takiej możliwości, choć ten temat jest jednym z punktów negocjacyjnych między NSZZ „Solidarnością”, a rządem. W naszym kraju tylko pracodawcy mogą składki członkowskie zaliczyć do kosztów.

(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej