Polscy przedsiębiorcy preferują system autorytarny w zarządzaniu

– Badania prowadzone pod koniec lat 90. pokazywały, że w Polsce najpowszechniej stosowanym systemem zarządzania w przedsiębiorstwach jest system autorytarny, czyli podejście pracodawców wyrażające się „ja wiem najlepiej, czego wam potrzeba” – mówił przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na antenie Radia Gdańsk, w pierwszej audycji z cyklu poświęconego dialogowi społecznemu, a realizowanego w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Dialog społeczny to najlepsza i najefektywniejsza forma relacji między pracodawcą a związkiem zawodowym. Umożliwia on wypracowanie porozumienia w sytuacji, gdy pojawia się konflikt interesów. W określonych przypadkach prowadzenie dialogu wymaga zaangażowania państwa, w roli partnera, inspiratora lub gwaranta. Podstawowym poziomem dialogu jest informowanie strony pracowniczej o sprawach istotnych dla pracowników i zakładu. Pracodawca może również przeprowadzić konsultacje lub zwrócić się do związków zawodowych o wyrażenie opinii.

Najwyższy poziom dialogu społecznego to negocjacje pomiędzy partnerami społecznymi. Ich celem jest zazwyczaj osiągnięcie kompromisu, a wynikiem umowa wiążąca wszystkie strony negocjacji. Warunkiem rzeczywistego dialogu społecznego jest zasada niezależności i równowagi stron. Pracodawcy i związki zawodowe powinni również kierować się zasadami wzajemnego zaufania, poszanowania oraz prowadzenia dialogu w dobrej wierze. Partnerzy społeczni, biorący udział w negocjacjach, muszą dążyć do zawarcia kompromisu i być gotowi do przestrzegania zawartych porozumień.

– W praktyce są dwa poziomy dialogu. To dialog instytucjonalny, który jest regulowany ustawą o Radzie Dialogu Społecznego oraz dialog regulowany ustawą Kodeks Pracy i innymi przepisami, mówiącymi o zawieraniu porozumień. W tego rodzaju dialogach uczestniczą organizacje związkowe. Dialog instytucjonalny jest reprezentowany przez przedstawicieli ogólnokrajowych central związkowych – wyjaśnił Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– Dialog, do którego dochodzi na poziomie zakładów pracy, najczęściej dotyczy spraw związanych bezpośrednio z problemami pracowniczymi. Ma przede wszystkim służyć budowaniu pozytywnych i dobrych relacji. Naszym marzeniem byłoby, żeby jego uzewnętrznieniem były układy zbiorowe, bo to podstawa kształtowania relacji społecznych w krajach, do których nieśmiało usiłujemy zmierzać. Z efektami dialogu bywa niestety różnie, nie ma tu dobrych wzorców – zaznaczył Krzysztof Dośla.

– Badania prowadzone pod koniec lat 90. pokazywały, że w Polsce najpowszechniej stosowanym systemem zarządzania w przedsiębiorstwach jest system autorytarny, czyli „ja wiem najlepiej, czego wam potrzeba”. Dialog nie jest walką jednego z drugim, ani organizacji z przedstawicielem pracodawców. Ma służyć zawarciu dobrego, korzystnego dla obu stron kompromisu – dodał przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Dialog społeczny jest zapisany w polskiej Konstytucji. Już w preambule pojawia się jako jedno z praw podstawowych, a art. 20 podkreśla, że dialog i współpraca partnerów społecznych stanowi, obok wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Czym jest dialog społeczny, kim są jego uczestnicy, w jaki sposób dialog społeczny pomógł w czasie pandemii, co dają pracownikowi układy zbiorowe pracy i dlaczego warto wstąpić do związku zawodowego…. o tym m.in. usłyszymy w audycji „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” w poniedziałki po godzinie 14.20 w Radiu Gdańsk. Partnerem merytorycznym audycji jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Link do audycji…>>

Dostęp do wszystkich dotychczasowych audycji…>>

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej