Pandemia źle wpłynęła na psychikę Europejczyków

Eurofound (Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) przeprowadził badania dotyczące wpływu pandemii Covid 19 na samopoczucie psychiczne Europejczyków. Z badań wynika, że samopoczucie psychiczne Europejczyków znacznie się obniżyło w czasie pandemii koronawirusa.

Badanie było prowadzone w trzech turach: 1 tura – kwiecień 2020, 2 tura – lipiec 2020, 3 runda luty i marzec 2021. Stan psychiki Europejczyków mierzony był za pomocą badania określającego wskaźnik dobrostanu psychicznego WHO-5 skala (0–100), oparty na badaniu częstotliwości pozytywnych uczuć w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

W badaniu opracowanym przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia respondenci odpowiadają na pięć pytań dotyczących samopoczucia. Odpowiedzi udzielane są w pięciostopniowej skali. Im wyższa cyfra odpowiedzi tym lepsze samopoczucie. Aby otrzymać wynik procentowy w skali od 0 do 100, wynik uzyskany w badaniu należy pomnożyć przez 4. W wyniku procentowym 0 oznacza najgorszą z możliwych, a wynik 100 oznacza najlepszą z możliwych ocen jakość życia. Pod artykułem prezentujemy tabelę z pytaniami.

Z trzech tur badań Eurofound wynika, że podczas pandemii nastąpiło pogorszenie samopoczucia psychicznego mieszkańców Europy.

Wskaźniki samopoczucia psychicznego średnio w pierwszej turze (kwiecień 2020) badań wynosił 49 (na 100 możliwych), po czym wrosły (lato 2020), aby spaść na wiosnę tego roku średnio z 53 do 45 w całej Unii Europejskiej (EU27). Pogorszenie stanu psychicznego zdrowie jest szczególnie widoczne wśród tych, którzy stracili pracę: latem 2020 roku grupa ta uzyskała wynik WHO-5z 42, ale wiosną 2021 spadł on do 35.

Odnotowano znaczny spadek samopoczucia psychicznego we wszystkich grupach wiekowych od lata 2020 r., z WHO-5 wyniki dla wszystkich grup są teraz poniżej tych z wiosny 2020, podczas pierwszej blokady. Tak jak w poprzedniej turze, osoby w wieku 50 lat i starsze mają lepsze samopoczucie w trzeciej turze niż osoby w młodszych grupach (47 w porównaniu z 43 dla osób w wieku 18–34 lat i 49 dla tych w wieku 35–49 lat), ale ta starsza grupa również doświadczyła dużego spadku średniego samopoczucia psychicznego (z 55 latem 2020 r.) do 47 lat wiosną 2021 r.).

Prawie dwie trzecie osób (64 proc.) w najmłodszej grupie wiekowej(18-34 lata) są zagrożone depresją. Dobre samopoczucie kobiet między rundą 2 a 3 spadła z 51 do 44, a wśród mężczyzn z 55 do 47.

Wiosną 2021 r. nastąpił ogólny wzrost negatywnych uczuć, takich jak napięcie/lęk, samotność i uczucie przygnębienia w większości grup społecznych w UE. Wzrost uczuć depresyjnych został odnotowany szczególnie wśród młodszych grup(+13 punktów procentowych zarówno dla młodych mężczyzn, jak i kobiet), natomiast największy wzrost samotności odnotowano dla kobiety powyżej 50 roku życia (+13 punktów procentowych).

Małgorzata Kuźma

Zdjęcie: pexels.com

Źródło:

  1. https://www.eurofound.europa.eu/pl/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
  2. https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/Documents/WHO5_Polish.pdf
Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej