O dialogu społecznym w Radiu Gdańsk. Pracodawcy

W Polsce dialog społeczny między związkami zawodowymi i pracodawcami często napotyka na wiele barier. Niestety wciąż wielu pracodawców nie dostrzega korzyści, jakie dają przedsiębiorstwu partnerskie stosunki  w relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to pracodawcy i związkowcy mówią jednym głosem. Przykładem takiego wspólnego działania jest współpraca organizacji pracodawców i związków zawodowych sektora okrętowego na forum międzynarodowym. O pozytywnych przykładach współpracy pracodawców i związkowców redaktor Beata Gwoździewicz rozmawiała z Ireneuszem Karaśkiewiczem, dyrektorem Związku Pracodawców Forum Okrętowego na antenie Radia Gdańsk 29 listopada 2021 roku.

Ireneusz Karaśkiewicz, przewodniczący  Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.

Pracodawcy i ich organizacje są obok związków zawodowych głównymi uczestnikami dialogu społecznego. W zakładach pracy dialog społeczny prowadzą pracodawca i zakładowe związki zawodowe. Wspólnie ustalają warunki pracy i płacy. Na poziomie wojewódzkim i krajowym dialog odbywa się w Radach Dialogu Społecznego, w których uczestniczą reprezentatywne organizacje pracowników i pracodawców.

Polska według danych OECD zajmuje 25. miejsce z 20 proc. uzwiązkowieniem pracodawców. Norwegia znajduje się na dziesiątym miejscu z ponad 60 proc. Czołowe miejsce w rankingu z około 80 proc. zajmują Holandia, Szwecja, Belgia i Luksemburg, a pierwsze miejsce należy do Austrii (100 proc.), w której jest obowiązek zrzeszania się wszystkich firm.

Ireneuszem Karaśkiewiczem, dyrektorem Związku Pracodawców Forum Okrętowego, na antenie Radia Gdańsk mówił o wspólnych działaniach organizacji pracodawców i związków zawodowych w obronie polskiego przemysłu okrętowego:

–  25 maja 2021 roku pracodawcy i związkowcy połączyli siły na rzecz obrony przemysłu stoczniowego w Europie. Odbyło się to na forum tak zwanej Komisji Dialogu Społecznego Sektora Stoczniowego przy Komisji Europejskiej, w której stronę pracodawców reprezentuje organizacja europejska SEE Europe, której Polski Związek Pracodawców Forum Okrętowe jest członkiem. Druga strona, związkowa, jest zrzeszona w organizację IndustriALL, która z kolei łączy związki zawodowe z przemysłu stoczniowego ze wszystkich krajów Unii Europejskiej –  wyjaśniał Ireneusz Karaśkiewicz.

– Połączone posiedzenie tego zespołu, na którym wystosowano list do Komisji Europejskiej, żeby podjęła kroki, mające na celu obronę przemysłu stoczniowego w Europie. W trakcie wspólnego posiedzenia europejskich pracodawców i związków zawodowych przemysłu stoczniowego padło wiele bardzo krytycznych głosów pod adresem Komisji Europejskiej, która od 30 lat zapowiada różne działania, natomiast praktycznie nic na razie nie zrobiła. Co gorsza, w 1998 roku podjęła kroki uniemożliwiające poszczególnym krajom Unii Europejskiej pomoc rodzimym przemysłom okrętowym, nie negocjując podobnych rozwiązań z naszymi globalnymi konkurentami, na przykład Koreą Południową czy Chinami. Efekt jest taki, że udział europejskiego przemysłu stoczniowego w produkcji globalnej spadł z 40 proc. na początku lat 90. do około 5 proc. obecnie. Niestety, to bardzo negatywny skutek braku działań Komisji Europejskiej w obronie przemysłu stoczniowego w Europie. Mam nadzieję, że ten wspólny apel, który został wystosowany przez pracodawców i związki zawodowe, odniesie skutek. Przemysł okrętowy w Europie jest bardzo zaawansowaną technologicznie dziedziną, zatrudniającą około miliona bardzo wykwalifikowanych pracowników. Tutaj walka toczy się nie tylko w obronie przemysłu, ale również w obronie miejsc pracy i dlatego postanowiliśmy połączyć siły ze związkami zawodowymi. Mamy tu wspólny interes – podkreślał dyrektor.

Czy wiesz że…

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców Forum Okrętowe utworzyły w 2009 roku Pomorską Fundację Edukacji Edukacji i Pracy – organizację pożytku publicznego, która między innymi od 2010 roku prowadzi Fundusz Stypendialny imienia NSZZ „Solidarność” dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin.

Audycje w Radiu Gdańsk realizowana jest w ramach projektu Dialog społeczny kluczem do rozwoju.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Link do audycji…>>

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej