O dialogu społecznym w Radiu Gdańsk

Różne aspekty dialogu społecznego były tematami 10 audycji emitowanych od listopada ub.r do połowy stycznia 2022 roku co poniedziałek w Radiu Gdańsk. Programy przygotowywane były przez dziennikarzy Działu Informacji i Promocji ZRG NSZZ „Solidarność” i Radia Gdańsk. Cykl audycji „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” finansowany jest przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014–2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Pierwsza z cyklu audycja poświęcona była definicji i podstawowym zasadom dialogu społecznego. Jak dialog społeczny wygląda w Polsce z punktu widzenia związku zawodowego na antenie Radia Gdańsk mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. – Dialog, do którego dochodzi na poziomie zakładów pracy, najczęściej dotyczy spraw związanych bezpośrednio z problemami pracowniczymi. Ma przede wszystkim służyć budowaniu pozytywnych i dobrych relacji. Naszym marzeniem byłoby, żeby jego uzewnętrznieniem były układy zbiorowe, bo to podstawa kształtowania relacji społecznych w krajach, do których nieśmiało usiłujemy zmierzać – zaznaczył Krzysztof Dośla.

Tematem kolejnej audycji była próba oceny, jak dialog społeczny sprawdził się w czasie pandemii. O porozumieniach zawartych pomiędzy pracodawcami i przedstawicielami pracowników, w tym przez związki zawodowe, powiedział Mariusz Pokrzywinski, p.o. okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. – Mówi się, że około 2–3 milionów miejsc pracy w skali kraju zostało uratowanych, a być może nawet więcej. Jeśli chodzi o sam Gdańsk, to trudno mi to zweryfikować, ale na pewno będzie to kilkadziesiąt tysięcy – podsumował Pokrzywinski.

O pozytywnych przykładach współpracy pracodawców i związkowców w sektorze okrętowym w jednej z audycji mówił Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Dwa programy poświęcone zostały układom zbiorowym pracy. – Układy zbiorowe pracy są takim ukoronowaniem procesu dialogu społecznego. Mimo że zakładają podwyższenie norm kodeksowych, to mogą okazać się zwycięskie dla obu stron dialogu społecznego – podkreślał Jacek Rybicki, ekspert ds. dialogu społecznego. O dialogu instytucjonalnym w Polsce na antenie Radia Gdańsk mówił prof. Marcin Zieleniecki, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Co natomiast warto w dziedzinie dialogu społecznego przenieść z systemu norweskiego na grunt Polski przedstawiał Sławomir Adamczyk, członek Komitetu Koordynacji Rokowań Zbiorowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Ostatnia audycja poświęcona została znaczeniu zaufania społecznego w kształtowaniu stosunków społecznych. Tutaj głos zabrał profesor Adam Mrozowicki z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wszystkie audycje są dostępne na stronie Radia Gdańsk, a linki do nich można znaleźć na stronie projektu https://solidarnosc.gda.pl/dialogspoleczny/aktualności

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej