Norwegia i Polska. Rynek pracy, cz. 1

Zacznijmy od wielkości. Polska ma 37 mln 980 tys. mieszkańców, Norwegia siedem razy mniej – 5 mln 395 tys. mieszkańców. Stąd także większa liczba osób pracujących w naszym kraju.

Według GUS w I kwartale 2020 roku liczba pracujących w Polsce wynosiła 16 425 tys., w Norwegii natomiast 2 715 tys. osób. W Norwegii Polacy są największą grupą imigrantów, w 2018 było ich 105 200 co stanowi 8 proc wszystkich mieszkańców.

Co ciekawe, w 2018 roku Norwegia i Polska według danych Eurostatu osiągnęły dokładnie taki sam poziom bezrobocia: 3,9 proc. Inaczej nasz poziom bezrobocia wygląda w badaniach GUS, w grudniu 2018 roku, bezrobocie wynosiło 5,8 procent. Obecnie sytuacja się zmieniła pod wpływem ograniczeń związanych z pandemią. Poziom bezrobocia wzrósł zarówno w Polsce (5,8 proc.), jak i w Norwegii (4,1 proc.) To dane na kwiecień 2020 roku.

Norweski rynek pracy charakteryzuje się wysokim poziomem zatrudnienia. W 2018 roku wskaźnik zatrudnienia w Norwegii wynosił 79,2 proc, gdy średnia europejska wynosiła 73,2 proc, a w Polsce ten wskaźnika wynosił 72,8 proc.

Według danych OECD w 2018 roku Norwegowie pracowali średnio 1416 godzin rocznie, gdy Polacy w tym czasie o 370 godzin więcej. Średni czas pracy Norwegów to 33 godziny tygodniowo, Polacy pracują powyżej 40 godzin tygodniowo.

Norwegowie pracują co prawda mniej godzin rocznie, ale za to później niż Polacy mogą przejść na emeryturę. W Norwegii, aby otrzymać pełną emeryturę z systemu ubezpieczeń społecznych trzeba mieć ukończone 67 lat i mieszkać w tym kraju ponad 40 lat po ukończeniu 16 roku życia. Można jednak przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 62 lat. Minimalny okres uczestnictwa w norweskim systemie emerytalnym to 3 lata. W Polsce minimalny wiek emerytalny to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Norwegowie idą na emeryturę później, ale też żyją dłużej. Według danych WHO opublikowanych w 2018, długość życia w Norwegia wynosi dla mężczyzn 80,6 lat, dla kobiet natomiast 84,3 lata. Przeciętna łączna długość życia wynosi 82,5 lat, co daje Norwegii 10 miejsce w oczekiwanej długości życia w rankingu światowym. Polska znajduje się na 40 miejscu. Długość życia w Polska wynosi dla mężczyzn 73,8, a dla kobiet 81,6. Przeciętna łączna długość życia w naszym kraju wynosi 77,8.

Stąd aż 94 proc. norweskich pracowników było zadowolonych z warunków pracy według badania przeprowadzonego w 2015 roku.

W Polsce co prawda rośnie zadowolenie z pracy, ale daleko nam do poziomu Norwegii. W badaniu z 2019 roku, przeprowadzonych przez przez Tandstad (Monitor Rynku Pracy), 79 proc. pracowników zadeklarowało, że jest zadowolonych, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim kwartałem 2018 roku.

(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej