Liczą się nie tylko pieniądze

Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.
Konfucjusz

Nieliczni mają to szczęście, że praca jest ich pasją, a warunki, w których ją wykonują są idealne. Często jest niestety tak, że nawet gdy uprawiamy wymarzony zawód, to toksyczna atmosfera w pracy i ludzie, z którymi współpracujemy powodują, że nie lubimy chodzić do pracy i to co miało nam przynosić zadowolenie jest dla nas utrapieniem.

– Jeżeli weźmie się ludzi, którzy są pasjonatami czegoś i zapewni satysfakcjonujące warunki pracy – radość z pracy będzie czynnikiem motywującym, jeśli jednak sprawi się, że  ludzie uznają swoje działania za bezsensowne, stracą motywację wewnętrzną i radość pracy – mówiła dr hab. Magdalena Błażek, zastępca rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Gdańskim, podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku I Politechnikę Gdańską.

Coraz częściej pracownicy wybierając pracodawcę kierują się już nie tylko motywacją finansową, ale także atmosferą w pracy, szczególnie ważne jest to dla młodych pracowników.

Podstawą czerpania radości z pracy jest jej sens, a przynajmniej wewnętrzne przekonanie pracownika, że to co  robi  pomnaża dobra osobiste i społeczne, daje radość, rozwija i pozwala na samorealizację. Jednak obok poczucia sensu z wykonywanej pracy ważne jest  także, aby dobrze czuć się i pracować w sprzyjającej rozwojowi atmosferze.

W miejscu pracy może panować atmosfera przyjaźni, ciepła, otwartości, w której pracownik czuje wsparcie ze strony przełożonych i współpracowników, doceniana jest jego postawa innowacyjna i zaangażowanie. Niestety często atmosfera w pracy charakteryzuje się wrogością, chłodem, nieufnością, brakiem wsparcia, stagnacją i pasywnością.

Panująca w firmie atmosfera przekłada się na motywację pracownika czyli jego gotowość do podjęcia określonych działań. Pracownik w sprzyjających warunkach wykazuje się większym zaangażowaniem, co skutkuje większą wytrwałością w dążeniu do realizacji założonych celów, większym wigorem, energią, oddaniem i entuzjazmem w pracy.

Oczywiście trudno zmierzyć poziom dobrostanu w miejscu pracy, choć były podejmowane w tym kierunku próby. I tak Marcel Losada, brazylijski naukowiec, przeprowadził w połowie lat dziewięćdziesiątych badanie w 60 grupach biznesowych. Polegało ono na tym, że naukowcy notowali każde słowo, które było wypowiadane na spotkaniach biznesowych. Losada wyodrębnił 3 wymiary, które wzięto pod uwagę: czy wypowiedzi były pozytywne czy negatywne, skoncentrowane na sobie czy skoncentrowane na innych,  analizujące (zadawanie pytań, poszukiwanie rozwiązań) czy argumentujące (obrona własnego stanowiska, wskazywanie winnych). Na podstawie tych badań powstał Losada ratio (współczynnik Losady) czyli współczynnik pozytywności firm.

Dla każdej z 60 badanych firm opracowano wskaźnik pozytywności , który wyrażał współczynnik stwierdzeń budujących i pozytywnych do negatywnych. I tak organizacje, w których współczynnik jest większy niż 3:1 (na jedno negatywne stwierdzenie przypadają ponad trzy pozytywne),  były w fazie intensywnego wzrostu i prosperity. Cechowały się wysoką rentownością, ponadprzeciętnym zadowoleniem klientów i pracowników. Firmy natomiast, w których stosunek pozytywów i negatywów wyniósł poniżej 1:1 nie funkcjonowały dobrze, nie zarabiały pieniędzy i wzbudzały niezadowolenie wśród pracowników oraz klientów. Okazuje się jednak, że pozytywnych informacji nie maże być za dużo, bo gdy  współczynnik pozytywności przekracza 13:1 pracodawcy grozi utrata wiarygodności i autorytetu.

Na zaangażowanie w pracownika w pracę wpływają także takie czynniki jak spójność wartości, którymi kieruje się organizacja i pracownik i  sprawiedliwe traktowanie.

Niezwykle ważna jest komunikacja w firmie. Brak przepływu informacji, i to w dwie strony, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, wpływa na złą atmosferę w pracy.

To co w widoczny sposób również wpływa na zaangażowanie pracownika to możliwość współdecydowania w podejmowaniu decyzji, a także jasne i sprawiedliwe reguł awansu i planów rozwojowych związanych z pracą.

To że dobra atmosfera w pracy przekłada się korzystnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w krajach rozwiniętych stwierdzono już dawno. Niestety w Polsce wciąż niska jest świadomość, że skuteczna komunikacja z pracownikami, wspólne rozwiązywanie ich problemów i podejmowanie wyzwań pozwala tworzyć przyjazne środowisko pracy, a to z kolei przyczynia się do sprawniejszego realizowania celów biznesowych.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej