Kultura bezpieczeństwa pracy kluczem do eliminacji wypadków i chorób zawodowych

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa (Act together to build a positive safety and health culture) to hasło tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, który przypada 28 kwietnia.

Liczba wypadków przy pracy w ciągu minionych lat powoli spada, jednak wciąż wiele osób traci zdrowie, a nawet życie w pracy. Według statystyk w 60 procent wypadków dochodzi z winy pracownika. Ale czy tak jest w istocie?

„Podczas gdy przyczyn wypadków przy pracy upatruje się głównie w niewłaściwym postępowaniu pracownika, należy mieć na uwadze, że jest ono najczęściej wynikiem nieodpowiedniej organizacji pracy” – wskazuje Paulina Barańska, pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ „Solidarność”, której zdaniem „pracownik może popełnić błąd, ale ten błąd nie powinien kosztować go życia”

W tegorocznych obchodach Dnia poświęconego bezpieczeństwu pracy, szczególny nacisk położono na uczestnictwo pracowników i rolę dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa pracy.

Kultura bezpieczeństwa to wszelkie działania z zakresu BHP podejmowane w przedsiębiorstwie, w tym m.in. analiza przyczyn wypadków przy pracy, ale także budowanie świadomości pracowników w zakresie realnych zagrożeń w środowisku pracy.

Statystyki mówią, że za wypadki w pracy odpowiadają głownie pracownicy. Ale czy za brak znajomości przepisów i zasad BHP odpowiada tylko pracownik, a nie pracodawca, który nie przeszkolił pracownika lub szkolenie było powierzchowne. Czy brak świadomości zagrożeń i niestosowanie się przez pracowników do zasad BHP często nie spowodowane jest bierną postawą pracodawcy.

Podstawowym czynnikiem kształtującym kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest postawa i wartości jakie reprezentują pracownicy. W przedsiębiorstwach, w których brak jest kultury bezpieczeństwa, pracownicy nie znają przepisów i zasad BHP, lekceważą zagrożenia, a także nie mają nawyku stosowania przepisów i zasad BHP.

Aby zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy ważne jest wypracowanie wśród pracowników takich zachowań, które pozwolą chronić zdrowie i życie własne oraz innych. Ważne jest również włączenie pracowników w poprawę warunków pracy. W przedsiębiorstwach z wysoką kultura bezpieczeństwa pracownik nie boi się zgłaszać ewentualnych zagrożeń, co więcej może liczyć, że pracodawca nie zlekceważy jego uwag i zajmie się znalezieniem trwałych i skutecznych rozwiązań. W takim podejściu do bezpieczeństwa w miejscu pracy ważną rolę spełnia społeczna inspekcja pracy.

Swoistym testem na skuteczność systemu ochrony pracy był okres pandemii COVID-19, który pokazał, że kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników jest współdziałanie rządu, pracodawców, pracowników i podmiotów  zajmujące się zdrowiem publicznym i warunkami pracy.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę warunków pracy jest dialog społeczny między rządem i partnerami społecznymi.

Elementy kultury bezpieczeństwa to:

  • zaangażowanie kierownictwa
  • otwarta i szczera komunikacja
  • partycypacja pracowników
  • edukacja z zakresu bhp
  • analiza wypadków
  • motywowanie oraz wzmacnianie zachowań bezpiecznych
  • współpraca między pracownikami

Źródło: www.ciop.pl/

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej