Dobre stosunki miedzy pracodawcami i pracownikami

Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) 2019, przeprowadzone wspólnie przez Eurofound i Cedefop, przedstawia praktyki w zakładach pracy odnoszące się do organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania umiejętności i strategii w zakresie umiejętności, a także bezpośredniej i pośredniej partycypacji pracowników w europejskich zakładach.

Wśród zadanych pytań dotyczących dobrego samopoczucia w miejscu pracy znalazły się kwestie dotyczące absencji, motywacji, relacji między kierownictwem a pracownikami, kwestie dotyczące zatrzymania pracowników w firmie i ogólnie dotyczące dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

Zobaczmy, jak ankietowani odpowiedzieli na pytanie: Jak ogólnie opisałbyś relacje między kierownictwem a pracownikami w twoim zakładzie pracy?

Ankietowani w Polsce odpowiedzieli, że relacje te są bardzo dobre – 19 proc. odpowiedzi, dobre – 64 proc., ani dobre ani złe – 17 proc. Co ciekawe, zaledwie 1 procent ankietowanych Polaków odpowiedział, że relacje te są złe, a nikt (0 proc.) odpowiedziało, że bardzo złe.

Jak to wygląda w przypadku innych państw? W większości pracownicy odpowiadali podobnie, prawie wszędzie odpowiedź: Złe i Bardzo złe wyniosła 0 lub co najwyżej 1 procent, z małymi wyjątkami, gdyż 2 proc. w przypadku odpowiedzi Złe wskazali pracownicy w Czechach i Chorwacji. Większe natomiast zróżnicowanie jest w przypadku wskazań Dobre i Bardzo dobre. I tak, w Szwecji bardzo dobre relacje z kierownictwem wg ankietowanych utrzymuje 42 proc. a dobre – 50 proc. W Austrii też większa liczba ankietowanych, w porównaniu do Polski odpowiedziała, że Bardzo dobre – 42 proc, a Dobre – 51 proc.

(mk)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej