COVID i fala bezrobocia

Kryzys na rynku pracy spowodowany pandemią koronawirusa uderzył w ogromną liczbę pracowników w całej Unii Europejskiej. Jak podaje Eurostat w raporcie z 1 lutego 2021 roku, w porównaniu z grudniem 2019 roku, bezrobocie w całej UE wzrosło o prawie 2 miliony i wynosi 16 milionów. Co więcej, ze statystyk wynika, że mamy do czynienia z drugą falą rosnącego bezrobocia. Po dwóch miesiącach stosunkowej stabilizacji, w grudniu 2020 bezrobocie znów wzrosło. W Polsce stopa bezrobocia w grudniu 2020 wyniosła 3,3 procent, w porównaniu do 2,9 procent w roku 2019.

Najwyższe bezrobocie w grudniu 2020 roku zanotowano w Hiszpanii i wynosiło ono 16,2 proc. W październiku ub.r. w Grecji bezrobocie wynosiło 16,7 proc (brak danych za listopad i grudzień). Dwucyfrowa stopa bezrobocia była także na Litwie i wynosiła ona 10,1 proc. Najmniej bezrobotnych było w Czechach – 3,1 proc. na drugim miejscu ulokowała się Polska.

W Norwegii bezrobocie w listopadzie 2020 roku wyniosło 5 proc.

Stopa bezrobocia wśród młodych (poniżej 25 roku życia) w Unii Europejskiej w grudniu 2020 wynosiła 17,8 proc. i najwyższa była w Hiszpanii, wynosiła 40,7 proc. Najmniej bezrobotnych młodych osób było w Niemczech – 6,1 proc., w Niderlandach 9,5 proc., w Czechach 10,3 proc, na Malcie 11 proc. Polska znalazła się na 6 miejscu z wynikiem 11,5 proc.

Zamrożenie gospodarki wynikające z zaostrzeń stosowanych w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu koronawirusa przekłada się więc bezpośrednio na poziom bezrobocia. Ta bezprecedensowa sytuacja wymaga podjęcia konkretnych działań aby zminimalizować skutki gospodarcze kwarantanny. Konieczne jest utrzymanie dotychczasowych programów ochrony zatrudnienia i płac oraz poszerzenie grupy ich beneficjentów. Kluczowe dla krajów UE jest wsparcie finansowe. Pomóc w walce ze skutkami gospodarczymi pandemii ma plan odbudowy, który przewiduje sfinansowanie największego w historii pakietu środków na rzecz ożywienia gospodarki. Nadzieję na poprawę sytuacji na rynku pracy przynoszą również programy szczepień przeciwko COVID. Zwiększająca się liczba osób uodpornionych zapewni skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem wirusa. Zaszczepienie pracowników umożliwi im bezpieczny powrót do pracy, a co za tym idzie, spowoduje pobudzenie gospodarki.

(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej