COVID-19 a praca

W lipcu 2020 roku Eurofund, europejska fundacja powstała w 1975 roku w Dublinie i stawiająca sobie za cel dostarczanie specjalistycznej wiedzy wspomagającej planowanie i opracowywanie lepszych warunków życia i pracy w Europie, przeprowadził elektroniczne badanie pod nazwą „Życie, praca i COVID-19”, mające na celu zobrazowanie bezpośredniego wpływu pandemii na życie i pracę ludzi w Europie. W związku z badaniem, Eurofound uruchomił ankietę elektroniczną w całej Europie: do tej pory przeprowadzono dwie rundy e-ankiety w kwietniu i w lipcu 2020 r.

10 procent respondentów odeszło z pracy, a 8 procent stało się bezrobotnymi

Lipcowa e-ankieta rejestruje status zatrudnienia respondentów przed pandemią i w czasie badania, w trakcie pandemii. Przed pandemią 8 proc. badanych wskazało, że obecnie pozostaje bez pracy. Dodatkowo 2 proc. badanych, którzy byli zatrudnieni przed pandemią są teraz nieaktywni zawodowo, gdyż przeszli na emeryturę, przestali pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności, ewentualnie zostali w domu lub zaczęli studiować. W sumie 10 proc. przebadanych straciło pracę i obecnie nie pracuje. Odsetek ten jest największy w Grecji i Hiszpanii (po 18 proc.) oraz na Węgrzech i w Rumunii (po 14 proc.). Z drugiej zaś strony, tylko 3 proc. respondentów, którzy obecnie mają zatrudnienie pojawiło się na rynku pracy dopiero w czasie trwania pandemii.

Jak wynika z badań, Polska uplasowała się niemal w połowie stawki z wynikiem 9 procent.

Młode kobiety i samozatrudnieni łatwiej tracą pracę

Pod względem płci istnieje niewielka różnica statusu bezrobotnych: 9 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn straciło pracę. Według szerokiej grupy wiekowej, młodzi respondenci w wieku poniżej 35 lat najczęściej stawali się bezrobotnymi, przy czym w tej grupie kobiet było nieco więcej. Podczas krzyżowania grup pod względem wieku i płci badanie pokazało, że najwięcej młodych kobiet w wieku 18–34 lat prawdopodobnie stracą pracę (11 proc. w porównaniu z 9 proc. młodych mężczyzn). Natomiast najmniej prawdopodobne jest, iż mężczyźni w wieku 35–49 lat stracą pracę (6 proc. w porównaniu z 9 proc. kobiet w tej grupie wiekowej. Wśród osób powyżej 50 roku życia pracę straciło po 8 proc. mężczyzn i kobiet.

Drugi wykres pokazuje również, że osoby samozatrudnione częściej tracili pracę niż pracownicy. Także dużo częściej bezrobotnymi zostawały osoby z wykształceniem średnim lub niższym, podczas gdy respondenci z wykształceniem wyższym częściej pozostawali w zatrudnieniu. Niektóre z tych ustaleń można częściowo wyjaśnić biorąc pod uwagę rodzaj umowy o pracę, jaką posiadają respondenci. I tak, w lipcowym badaniu 81 proc. respondentów posiadało umowy na czas nieokreślony (stały) a 16proc. miało umowy na czas określony. Pozostałe 3 proc. miało umowy agencyjne, odbywało praktyki zawodowe albo w ogóle nie posiadali umowy.

Na podstawie raportu badawczego Eurofund Living, working and COVID-19, 2020

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej