Na czym polega wolontariat pracowniczy?

Przez wolontariat pracowniczy należy rozumieć udzielanie się pracowników firm w ramach działalności wolontarystycznej na rzecz organizacji społecznych. Wolontariat pracowniczy może przyjmować różne formy.

W swoim założeniu wolontariat pracowniczy ma przynieść korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikom a także organizacjom pozarządowym (społecznym) oraz społeczności lokalnej.

Pomoc finansowa to jedna z najprostszych form wolontariatu pracowniczego, chociaż nie ma ona jednolitego charakteru. Pomoc ta może polegać, na przykład, na zebraniu pewnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na cele społeczne (bądź przez pracowników bądź przez samą organizację), a następnie jej pomnożeniu przez firmę. Inna forma pomocy finansowej to wycenienie godziny pracy pracownika na rzecz organizacji społecznej i przekazanie ekwiwalentu pieniężnego za ten czas pracy na rzecz organizacji. O wsparciu finansowym można także mówić w sytuacji, gdy pracodawca korzysta z usług organizacji społecznej (np. w zakresie reklamy). Dzięki temu organizacja, realizująca swoje cele statutowe, uzyskuje fundusze a firma ma możliwość wliczenia zamówionych usług w swoje koszty.

Pomoc rzeczowa to nic innego jak przekazanie sprzętu, określonych produktów, pomieszczeń czy lokali na rzecz organizacji społecznej. Pracodawca może również wyżej wymienione przedmioty użyczyć. Ta forma wolontariatu jest o tyle wygodna, że pozwala na większą kontrolę nad wykorzystaniem oferowanych środków przez daną organizację.

Do form wolontarystycznego zaangażowania zalicza się także świadczenie bezpłatnych usług na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zdarza się, że niektóre zasoby firmy nie są w pełni wykorzystywane, a wolontariat to doskonała forma na zagospodarowanie takich środków (np. nieużywane przez firmę pomieszczenia).

Odpisy od pensji to także forma pomocy finansowej. Pracownicy mogą zadeklarować (dobrowolnie) regularne przekazanie niewielkiej sumy (sam pracownik określa jej wielkość) z pensji na rzecz określonej organizacji społecznej lub na realizację konkretnego programu społecznego.

Przejawem wolontariatu pracowniczego jest także wspieranie pracownika w jego działalności społecznej, na rzecz potrzebujących. Pracownik-wolontariusz angażuje swoją wiedzę i umiejętności w realizację celu społecznego, a pracodawca, który deleguje pracownika jako wolontariusza, udziela mu wsparcia finansowego, logistycznego czy też rzeczowego.

Pracownicy-wolontariusze mogą udzielić wsparcia:

  • merytorycznego – szkolenia, konsultacje, pomoc w biurze itp.,
  • rzeczowego – przez organizację zbiórek żywności, odzieży, zabawek czy książek,
  • usługowego – prace remontowo-budowlane,
  • polegającego na pomocy drugiej osobie – korepetycje, pomoc osobom starszym (sprawy urzędowe, bieżące sprawy życia codziennego).

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/wolontariat/296349,Wolontariat-pracowniczy-na-czym-polega.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej