Na czym polega Strategia „Od pola do stołu”?

Strategia ta ma pomóc UE osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. poprzez przestawienie obecnego systemu żywnościowego UE na model zrównoważony.

Priorytetem jest bezpieczeństwo żywnościowe, jednak strategia ma również:

  • zapewnić – w ramach możliwości planety – wystarczającą podaż niedrogiej żywności bogatej w składniki odżywcze
  • zagwarantować zrównoważoną produkcję żywności, m.in. przez znaczne ograniczenie stosowania pestycydów, środków przeciwdrobnoustrojowych i nawozów oraz zwiększenie produkcji ekologicznej
  • propagować bardziej zrównoważoną konsumpcję żywności i zdrowe odżywianie
  • ograniczać straty i marnowanie żywności
  • przeciwdziałać oszustwom żywnościowym w łańcuchu dostaw
  • polepszać dobrostan zwierząt.

W październiku 2020 r. Rada przyjęła konkluzje o strategii „Od pola do stołu”, w których poparła cel polegający na stworzeniu w Europie zrównoważonego systemu żywnościowego od produkcji do konsumpcji. Konkluzje zawierają trojakie przesłanie polityczne od państw członkowskich, które uzgodniły, że zapewnią:

  • wystarczającą podaż niedrogiej żywności, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.
  • sprawiedliwy dochód i silne wsparcie dla producentów surowców
  • konkurencyjność unijnego rolnictwa w świecie.

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej