Na czym polega program certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”?

Do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”, stworzonego przez Konfederację Lewiatan i OPZZ, zgłosiło się 11 firm. Jego celem jest promowanie najlepszych agencji zatrudnienia.

Wkrótce zostanie podana lista wyróżnionych agencji, które wykazują ponadprzeciętną troskę o jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu zadowolenia pracowników.

To pierwsze takie porozumienie zawarte przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Uzyskanie certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” oznacza:

  • wpis na listę podmiotów polecanych do współpracy przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
  • wejście do grona agencji, które posiadają potwierdzenie świadczenia usług na najwyższym poziomie i komunikację tego faktu do pracodawców, pracowników i potencjalnych współpracowników,
  • zwiększenie zaufania i wiarygodności wśród pracowników i kontrahentów biznesowych,
  • podniesienie wśród pracowników poziomu motywacji i zaangażowania do działań zgodnie ze standardami wyznaczonymi w firmie.

Certyfikacja dotyczy: pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców.

O przyznaniu certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” decyduje sześcioosobowa Kapituła, złożona z przedstawicieli Konfederacji Lewiatan i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata tym agencjom zatrudnienia, które otrzymają powyżej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów. Szczegółowe warunki przyznania certyfikatu opisuje regulamin.

Certyfikat może trafić wyłącznie do najlepszych agencji, dlatego ustalono szereg kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby go otrzymać. Należą do nich m.in.

• co najmniej 2 lata funkcjonowania na polskim rynku,

• brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, o ile agencja jest zobowiązana do ich opłacania,

• brak zaległości podatkowych (PIT, VAT, CIT) ,

• brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków sądowych wobec: agencji, osób nią zarządzających, ją kontrolujących, stwierdzających naruszenie praw pracowników lub osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie umów prawa cywilnego

• brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków stwierdzających zaległości agencji w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych wydanych wobec: niej samej, osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących.

• brak postępowań karnych związanych z działalnością agencji, toczących się przeciw: niej samej, osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących.

• posiadanie fizycznej siedziby na terenie Polski (konkretna lokalizacja biura wraz z godzinami otwarcia),

• posiadanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o ile przepisy prawa wymagają tworzenia takich regulaminów,

• członkostwo w stowarzyszeniach lub innych organizacjach agencji zatrudnienia lub pracodawców.

Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/1/zwiazkowcy_i_pracodawcy_wybiora_najlepsze_agencje_zatrudnienia

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej