Na czym polega „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”?

15 września 2021 r. przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”). Jego celem jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”.

Porozumienie podpisało łącznie ponad 200 podmiotów reprezentujących administrację rządową, stronę samorządową, organizacje branżowe oraz inwestorów. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka wskazywał, że podpisanie porozumienia stanowi wydarzenie historyczne. „Jest to kolejny, istotny krok w rozwoju tego zielonego sektora, który pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa oraz umożliwi skorzystanie z szansy jaką daje instalacja 11 GW mocy do 2040 roku”.

Cel porozumienia jest prosty – ma ono stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych.

Nadrzędnym celem tej inicjatywy, jak wskazywał szef resortu jest udział polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

– Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld złotych powstaną nowe, dobrze płatne miejsca pracy – dodał minister Kurtyka.

Stroną Porozumienia sektorowego może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży pisemne  oświadczenie o  woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska.

Źródła:

https://www.seka.pl/porozumienie-sektorowe-podpisane/

https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-morskiej-energetyki-wiatrowej-w-polsce  

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej