Na czym polega norweski program emerytalny AFP?

AFP to plan emerytalny wynikający z postanowień układu zbiorowego pracy i umożliwiający przejście na emeryturę w wieku 62 lat. Pracując w zakładzie prywatnym, który podpisał układ zbiorowy z uwzględnieniem AFP, można uzyskać prawa do AFP. Zakład ubezpieczeń społecznych wypłaca świadczenie AFP bezterminowo, jako dodatek do emerytury.

Wniosek o przyznanie emerytury należy złożyć w zakładzie ubezpieczeń społecznych równocześnie z wnioskiem o przyznanie AFP, ponieważ AFP jest dodatkiem do emerytury. Nie trzeba jednak pobierać 100 procent emerytury, można  wybrać pomiędzy 20, 40, 50, 60 lub 80 procent.

Świadczenie AFP przysługuje jedynie w wypadku spełnienia warunków do przejścia na emeryturę, włączając nabycie praw do minimalnych świadczeń emerytalnych/emerytury gwarantowanej w momencie ukończenia 67 roku. Przy obliczaniu czy spełnione są wymogi emerytury gwarantowanej bierze się pod uwagę dodatek AFP.

Źródło: http://www.fellesforbundetavd2.no/dokumenter/polsk001.pdf

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej