Na czym polega konkurs Dobroczyńca roku?

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” powstał w okresie początkowych przemian demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania firm. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Niezmiennie, nieprzerwanie od 20 lat nagradzamy firmy odpowiedzialne społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm. Konkurs nie dzieli firm na lepsze i słabsze, tylko pokazuje, że dobro jest jedno – bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność.

Marka Dobroczyńcy Roku to dla obecnego lub przyszłego pracownika realny znak, że ta firma wymaga od siebie więcej, że będzie w stanie spełnić oczekiwania współczesnego, wymagającego pracownika, wykraczające poza gratyfikację finansową za wykonaną pracę.

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność: wolontariat pracowniczy, strategia, zaangażowanie lokalne, akcje społeczne, kampanie edukacyjne, informacyjne, społeczne i wiele innych.

Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane przez  firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywania środków finansowych.

Celem konkursu jest nie tylko promowanie i nagradzanie społecznego zaangażowania najwyższej próby, ale również prowadzenie Konkursu w sposób zgodny ze standardami, których organizatorzy wymagają od innych. Wybór laureatów odbywa się w sposób przejrzysty i bezstronny, dzięki jasnym kryteriom oceny oraz zapobieganiu wystąpienia konfliktu interesów u osób oceniających. W tym celu stworzony został kilkustopniowy proces wyboru najlepszych firm, w który zaangażowani są niezależni eksperci, członkowie Kapituły Konkursu oraz Internauci.

Tegoroczna, XXIV edycja Konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku odbywa się pod hasłem „Bohaterowie społecznego zaangażowania”. Społeczne zaangażowanie przestało być pustym sloganem. Epidemia Covid 19 pokazała jak bardzo potrzebni są ludzie, którzy angażują się społecznie, jak bardzo trzeba cenić postawy takie jak: odwaga do działania, solidaryzm społeczny, bezinteresowność, spontaniczne, ale świadome reagowanie na pojawiające i zmieniające się potrzeby i nagłe wyzwania.

Równie ważne są łańcuchy współpracy pomiędzy organizacjami, wolontariuszami, partnerami społecznymi. Takie łańcuchy, oparte na zaufaniu, tworzy się latami. Dzięki nim buduje się kapitał społeczny, niesłychanie potrzebny szczególnie w czasach wielkich wyzwań, takich jak czas pandemii. W 2020 roku kapitał społeczny pokazał swoją moc.

Przykładem mogą być laureaci wyróżnień specjalnych „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19” przyznanych w tym roku przez Kapitułę Konkursu Dobroczyńca Roku wyjątkowo już za działania 2020 roku. Te wyróżnienia stanowią zwiastun zmiany, która nastąpiła w obszarze społecznego zaangażowania. Nie są to bowiem tylko pojedyncze firmy, a całe koalicje budujące rozległe łańcuchy współpracy, błyskawicznie reagujące na pojawiające się wyzwania. Warto choć niektóre z nich przypomnieć:

  • Jesteśmy razem. Pomagamy!, w ramach której zaangażowano ponad 70 firm i instytucji w zbiórkę środków i przekazano ponad 50 milionów złotych szpitalom i placówkom medycznym w całej Polsce na sprzęt (respiratory i łóżka), środki ochrony osobistej oraz różnorodne wsparcie rzeczowe.
  • Wzywamy posiłki. W akcję zaangażowało się ponad 130 mniejszych i większych firm gastronomicznych i restauracji, które wspólnymi siłami dostarczyły bezpłatnie: ponad 230 tysięcy posiłków, 153 tysięcy napojów i 100 tysięcy innych produktów spożywczych dla pracowników służby zdrowia.
  • Biznes szpitalom. W akcję włączyło się 117 firm, które wspólnymi siłami dostarczyły do placówek medycznych sprzęt taki jak: respiratory, kardiomonitory, autoklawy, środki ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji, o łącznej wartości ok. 5 mln zł w ciągu czterech tygodni.

Jest to także zapowiedź tego, co może pokazać tegoroczna edycja Konkursu. Organizatorzy konkursu są przekonani, że pozwoli ona wybrać laureatów, którzy wyróżnili się nie tylko tym, że uczynili ze społecznego zaangażowania część swoich strategii CSR, przeznaczyli znaczne środki, dużo czasu i energii na realizację projektów, ale także wykazali się opisanymi powyżej cechami bohaterów społecznego zaangażowania, tj. odwagą do działania, odruchowym niesieniem pomocy, wiarą w głęboki sens pomagania, zaufaniem do ludzi, gotowość do współpracy i budowania koalicji, tak wśród największych korporacji, jak i na poziomie lokalnym.

Źródło: https://www.dobroczyncaroku.pl/o-konkursie

https://www.dobroczyncaroku.pl/news/158/Niezwykle_haslo_tegorocznej_edycji_Konkursu

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej