Na czym opiera się Wizja 2050 zaprezentowana przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD)?

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) przedstawiła nową Wizję 2050. To program zmian na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jest odpowiedzią na trzy kluczowe wyzwania: kryzys klimatyczny, utratę bioróżnorodności i rosnące nierówności.

W zaprezentowanym dokumencie Vision 2050: Time to Transform World Business Council for Sustainable Development wyznacza wspólną wizję świata, w którym będziemy mogli zapewnić godne i zarazem zrównoważone warunki do życia dla 9 miliardów ludzi w perspektywie 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy transformacji na dużą skalę, a biznes musi skoncentrować się na działania w obszarach, w których może najlepiej przewodzić zmianom systemowym. Pandemia COVID-19 pokazała bowiem, że ​​najważniejsze światowe wyzwania są ze sobą powiązane oraz że nasze systemy są źle przygotowane na wstrząsy.

W centrum zmian WBCSD umieszcza dziewięć ścieżek transformacji, w których zaangażowanie biznesu jest kluczowe.

  • energia;
  • transport i mobilność;
  • mieszkalnictwo;
  • produkty i materiały;
  • usługi finansowe;
  • łączność;
  • zdrowie i dobre samopoczucie;
  • woda i kanalizacja;
  • jedzenie.

Każda z nich obejmuje dziesięć obszarów działań na nadchodzącą dekadę, które mają pomóc firmom w prowadzeniu transformacyjnych zmian w ich strategiach, codziennej działalności biznesowej oraz zwiększaniu pozytywnego wpływu na kwestie społeczne. Wizja i ścieżki transformacji są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i zapisami porozumienia paryskiego.

Aby wyjść poza podejście określane jako business as usual i przejść do koniecznych przyspieszonych przemian, liderzy biznesu muszą uwzględnić trzy istotne aspekty. Pierwszy dotyczy wymyślenia kapitalizmu na nowo, czyli wdrażania modeli opartych na tworzeniu wartości dla szerokiego grona interesariuszy. Drugi związany jest z budowaniem długoterminowej odporności gospodarek. Po trzecie, liderzy muszą przyjąć podejście regeneracyjne, czyli skupiać się nie tylko na minimalizowaniu negatywnego wpływu, ale na maksymalizowaniu pozytywnego oddziaływania biznesu. Aby wprowadzane przez firmy rozwiązania były skuteczne, konieczna jest także współpraca ze światem akademickim, instytucjami finansowymi, inwestorami, innowatorami i konsumentami.

Pod postulatami zamieszczonymi w dokumencie podpisało się 42 CEOs największych globalnych firm, będących członkami WBCSD. W przedmowie podkreślono, że w interesie biznesu jest kontrybuowanie do zadań wskazanych w „Wizji 2050”. Długoterminowe korzyści firm zależą bowiem od tego, czy przedsiębiorstwa będą funkcjonowały w ramach dobrze prosperujących i zrównoważonych gospodarek.

Ogłoszenie nowej „Wizji 2050” związane jest z rosnącymi wymaganiami WBCSD wobec firm członkowskich. W październiku kierowana przez Petera Bakkera organizacja ogłosiła zestaw nowych kryteriów, które koncentrują się na wspomnianych trzech najważniejszych wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem: kryzysem klimatycznym, utratą bioróżnorodności i rosnącymi nierównościami społecznymi. Ponadto WBCSD oczekuje, że firmy członkowskie będą dążyć do najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i przejrzystości w celu zwiększenia porównywalności danych ESG dla inwestorów i innych interesariuszy.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuje z World Business Council for Sustainable Development od maja 2009 r. w ramach WBCSD’s Global Network, sojuszu ponad 60 wiodących organizacji biznesowych. Sieć, do której należy około 5000 firm, łączy wspólne zobowiązanie do zapewnienia przywództwa biznesowego w zakresie zrównoważonego rozwoju w ich krajach i regionach.

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/najwyzszy-czas-na-pilna-transformacje-gospodarek-wbcsd-oglasza-nowa-wizje-2050/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej