Kto może zrezygnować z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 roku?

Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą podjąć decyzję o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź niewypłacaniu świadczenia urlopowego w 2021 roku. Powinni jednak do 31 stycznia o tym fakcie poinformować swoich pracowników.

W świetle przepisów ustawy o ZFŚS tylko do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas na podjęcie decyzji o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Zwyczajowo termin ten nie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, lecz jedynie tych zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2021 roku rezygnacja z ZFŚS będzie jednak ułatwiona. Taką możliwość dają bowiem nowe przepisy ustawy związanej z walką z COVID-19 w Polsce.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163) tworzenie ZFŚS w zakładzie pracy jest obowiązkowe w przypadku pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia 2021 co najmniej 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty.

Z kolei prawo do tworzenia ZFŚS na zasadach dobrowolności posiadają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy Ci tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli jednak w zakładzie pracy zatrudnionych jest mniej niż 50 osób i nie ma wprowadzonego w nim układu zbiorowego pracy ani regulaminu wynagrodzenia, pracodawca ma prawo do podjęcia decyzji o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przedsiębiorcy, którzy podejmą decyzję o nietworzeniu ZFŚS w 2021 roku muszą o tym fakcie poinformować wszystkich zatrudnianych pracowników. Najbezpieczniej będzie zrobić to w formie pisemnej.

Ustawa o COVID-19 rozszerza grupę przedsiębiorców mogących zrezygnować z tworzenia ZFŚS w 2021 roku. Możliwość czasowego zawieszenia tworzenia i funkcjonowania ZFŚS w zakładzie pracy daje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020. poz. 1842 ). W myśl przepisów ww. ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawców spadku obrotów gospodarczych (o 25 proc. w ciągu miesiąca przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku lub 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń (jeśli udział płac do przychodów wzrośnie o co najmniej 5 proc. w ciągu miesiąca), pracodawca może zawiesić obowiązki:

  • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • dokonywania odpisu podstawowego,
  • wypłaty świadczeń urlopowych

Warunkiem będzie jednak potwierdzenie przez pracodawcę spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

 Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/w-2021-roku-wiecej-przedsiebiorstw-skorzysta-z-mozliwosci-nietworzenia-zfss-1005010

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej