Jakie wnioski płyną z badania „Menedżerowie CSR”?

Wyniki badania „Menedżerowie CSR” pokazują coraz silniejszą integrację wartości CSR z biznesową działalnością firmy – zjawisko to dostrzegło w swoich firmach niemal 80 proc. respondentów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało najnowszą edycję badania, przeprowadzonego wśród osób odpowiedzialnych w firmach w Polsce za CSR i zrównoważony rozwój.

“Menedżerowie CSR” to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdzające zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia organizacji i związanych z tym wydarzeniem obchodów “20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP.

Wyniki badania pokazują, że biznes przyczynił się w ostatnich latach do rozwiązywania  problemów społecznych (70 proc.) oraz, że CSR wpłynął na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw (87 proc.). W porównaniu z badaniem z 2015 roku nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi odpowiednio o 5 i 6 punktów proc. Zdaniem ankietowanych najważniejszymi kwestiami społecznymi, których rozwiązywanie wspiera biznes, są: wykluczenie cyfrowe (53 proc.), braki w edukacji (53 proc.) oraz niezdrowy tryb życia (47 proc.).

W tej edycji wyróżniono również kwestie środowiskowe, do rozwiązania których przyczynia się biznes. Według respondentów są to: nadmierna produkcja plastiku (63 proc.), nadmierne zużycie wody (56 proc.) oraz emisja gazów cieplarnianych (56 proc.).

Wagę wyzwań środowiskowych podkreśla również wysoka zgodność menedżerów CSR w aspekcie problemów klimatycznych. 90 proc. respondentów zgadza się z opinią, że biznes ma do odegrania ważną rolę w dostosowywaniu naszego kraju do skutków zmian klimatycznych, zarazem niemal tyle samo osób zgadza się z opinią, że taką rolę biznes pełnić będzie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Badanie “Menedżerowie CSR” Forum Odpowidzialnego Biznesu” pokazuje również najistotniejsze bariery w rozwoju koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W opinii ponad 50% menedżerów CSR, główne przeszkody we wdrażaniu CSR stanowią: rozumienie CSR jako działań sponsoringowych oraz brak zrozumienia idei przez kadry zarządzające firmami, a brak edukacji kadry, to trzecia najczęściej wskazywana bariera (44%). Żyjemy w czasach, kiedy kwestia przywództwa jest jedną z najważniejszych, więc kluczowe jest pytanie, czy to bardziej obawy, czy rzeczywiste przeszkody – pisze we wstępie do raportu z badań Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Badanie zostało również uzupełnione o pytania dotyczące kwestii związanych z pandemią COVID-19. Wśród respondentów zapytanych, w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na pozycję tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, niemal połowa  (48 proc.) oceniła, że w związku z tą sytuacją rola CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wzrosła, z czego 17 proc. uznało, że zdecydowanie wzrosła.

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/spoleczna-odpowiedzialnosc-to-juz-niezbedny-element-strategii-biznesowych-wyniki-badania-menedzerowie-csr/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej