Jakie tematy zostały poruszone na konferencji „Przyszłość układów zbiorowych pracy”?

Katarzyna Łażewska-Hrycko Główny Inspektor w podwójnej roli gościa i gospodarza uczestniczyła w konferencji „Przyszłość układów zbiorowych pracy”. Organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

W pierwszej części spotkania, które odbyło się 25 listopada 2021 roku, prelegenci wygłosili referaty skoncentrowane na zagadnieniach związanych z układami zbiorowymi pracy. Piotr Kalbron p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach przedstawił prezentację „Układy zbiorowe a doświadczenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach”. Szefowa Inspekcji Katarzyna Łażewska-Hrycko przedstawiła referat „Układy zbiorowe a doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy”.

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się także prof. dr hab. Marcin Zieleniecki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w wystąpieniu „Propozycje zmian regulacji prawnej zawierania układów zbiorowych pracy w projekcie kodeksu zbiorowego prawa pracy w 2018 r.”. Z kolei prof. dr hab. Jan Wojtyła – Rektor Senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprezentował referat „Dylematy układowego kształtowania ładu społecznego w stosunkach pracy”.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości, w tym Katarzyny Łażewskiej-Hrycko Głównego Inspektora Pracy, Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, dr. Janusza Michałka Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach, prof. dr hab. Marcina Zielenieckiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Jana Wojtyły Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W panelu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców z terenu województwa śląskiego. Moderatorem była Małgorzata Szczęsny z Katedry Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uczestnicy panelu poddali pod dyskusję tematykę związaną z funkcjonowaniem układów zbiorowych pracy. Zwrócili uwagę na perspektywy, jakie układy zbiorowe otwierają przed osobami zatrudnionymi i pracodawcami, również w kontekście zmieniającego się rynku pracy w Polce.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie roli, jaką obecnie odgrywają zakładowe układy zbiorowe pracy w kształtowaniu warunków zatrudnienia, a jaką będą pełnić w przyszłości. Dokonana ocena wskazała na istotne znaczenie zakładowych układów zbiorowych pracy.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Stanisław Szwed Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz prof. dr hab. Celina Olszak Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Tygodnik Solidarność, Tysol.pl, TVP3 Katowice, Dziennik Zachodni i Nasze Miasto.

Konferencja zorganizowana została w sposób hybrydowy, zarówno w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, jak również za pośrednictwem YouTube.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/131272,konferencja-przyszlosc-ukladow-zbiorowych-pracy-.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej