Jakie są organy Międzynarodowej Organizacji Pracy?

Organy MOP:

  • Międzynarodowa Konferencja Pracy – naczelny organ MOP, składa się z delegatów (po czterech) wszystkich członków, 2. delegatów każdego państwa członkowskiego powinno reprezentować rząd, 1 delegat pracodawców i 1 delegat pracowników. Konferencja zbiera się raz w roku w Genewie. Podstawowym jej zadaniem jest formułowanie projektów konwencji i zaleceń, których uchwalenie wymaga 2/3 głosów obecnych delegacji.
  • Rada Administracji – jest to organ zarządzający. Składa się z 56. osób: 28 przedstawicieli rządów, 14 – pracodawców i 14 – pracowników. Są oni wybierani przez Konferencję, przy czym 10 miejsc rządowych jest zarezerwowanych dla państw odgrywających największą rolę w przemyśle. Rada sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Międzynarodowego Biura Pracy i innych organów ILO, określa politykę i program działania ILO, mianuje Dyrektora Generalnego, przygotowuje pracę i porządek dzienny Konferencji. Zbiera się 3-4 razy w roku.
  • Międzynarodowe Biuro Pracy – pełni, na czele z Dyrektorem Generalnym, który jest równocześnie Sekretarzem Generalnym Konferencji – funkcje organu administracyjnego. Biuro przygotowuje niezbędną dokumentację dla Konferencji, wykonuje pewne funkcje kontrolne w związku z uchwalonymi przez Konferencję konwencjami, publikuje materiały organizacji.

MOP ma liczne organy pomocnicze, dziesiątki komitetów, komisji oraz 3 instytuty naukowo-badawcze, jak też biura regionalne: dla Afryki w Addis Abebie, dla Azji w Bangkoku, dla Karaibów w Port-of-Spain, dla Europy w Genewie, dla Wspólnot Europejskich w Brukseli, dla Ameryki Łacińskiej w Limie, dla Bliskiego Wschodu w Bejrucie.Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/wspolpraca-miedzynarodowa-zus/wspolpraca-zus-z-organizacjami-o-charakterze-miedzynarodowym-i-z-zagranicznymi-instytucjami-zabezpieczenia-spolecznego/miedzynarodowa-organizacja-pracy

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej