Jakie porozumienie zostało podpisane przez partnerów społecznych 8 czerwca 2020 r.?

8 czerwca przedstawiciele środowisk pracowniczych i pracodawców podpisali porozumienie na rzecz aktywnego starzenia się. Ma ono na celu zachowanie jak najdłużej na rynku starzejących się pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiednich warunków do pracy.

Do najważniejszych zadań partnerzy społeczni zaliczyli: poprawę warunków zatrudnienia, wspieranie zatrudnienia osób starszych, zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami, promowanie zdrowia w miejscu pracy i poza nim, podniesienie świadomości i zrozumienie wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród pracodawców i pracowników oraz promocja i monitorowanie porozumienia.

Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem dla europejskich rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego. Od ponad 25 lat proces ten jest obserwowany w Polsce – wydłuża się przeciętne trwanie życia przy niskiej dzietności, która nie zapewnia zastępowalności pokoleń. Zgodnie z prognozami GUS w ciągu najbliższego ćwierćwiecza liczba Polaków zmniejszy się blisko o 2,8 mln obywateli, a co drugi mieszkaniec kraju będzie miał powyżej 50 roku życia. Dlatego kluczową rolę w najbliższych latach odgrywać będzie aktywizacja w niedostatecznym stopniu wykorzystywanych dotąd, m.in. osób starszych. Pracodawcy muszą nauczyć się wykorzystywać umiejętności i doświadczenie starszych ludzi w sposób dostosowany do ich wieku i stanu zdrowia. Dobrych praktyk w tym zakresie dostarczają doświadczenia wielu krajów europejskich, ale i polskich firm, a dyskusje prowadzone na forum europejskim zostały pogłębione postulatami partnerów społecznych.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi wyzwaniami są działania podejmowane w ramach dialogu społecznego, a porozumienie europejskie na temat aktywnego starzenia zostało poddane przez polskich pracodawców i związki zawodowe swoistej ewaluacji i ocenie.

       Źródło: https://www.tysol.pl/a49516–Glos-pracownika-Porozumienie-na-rzecz-aktywnego-starzenia-sie

 Źródło:http://wzp.org.pl/lewiatan-pracodawcy-i-zwiazkowcy-podpisali-porozumienie-w-sprawie-aktywnego-starzenia-sie/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej