Jaka jest rola agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej?

Agencje zdecentralizowane Unii Europejskiej (UE) realizują zadania o charakterze technicznym, naukowym lub administracyjnym, pomagając unijnym instytucjom w kształtowaniu i wdrażaniu polityki.

Poza tym ułatwiają współpracę między UE, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi  poprzez gromadzenie i udostępnianie wspólnej wiedzy technicznej i specjalistycznej.

Agencje zdecentralizowane są ustanawiane na czas nieokreślony i mają swoje siedziby w różnych miejscach UE. Każda agencja ma określony profil i realizuje konkretne zadania.

Unijna Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego współpracuje z czterema agencjami zdecentralizowanymi UE. Są to:

  • Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND), która udostępnia i rozpowszechnia ważne informacje na tematy związane z pracą i kwestiami społecznymi, aby wspierać racjonalną i opartą na konkretnych dowodach politykę w tych dziedzinach.
  • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), która dokłada starań, aby w Europie miejsca pracy były bezpieczniejsze, zapewniały ochronę zdrowia pracowników i umożliwiały im wydajniejszą pracę. Agencja na przykład identyfikuje i ocenia nowe i pojawiające się zagrożenia w miejscu pracy.
  • Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), które wspiera opracowywanie europejskiej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz polityki szkoleń wewnętrznych, a także przyczynia się do ich wdrażania.
  • Europejska Fundacja Kształcenia (ETF), która pomaga krajom przechodzącym transformację i krajom rozwijającym się w wykorzystaniu potencjału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia i szkolenia oraz rynku pracy w kontekście polityki stosunków zewnętrznych UE.

Źródło: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1174&langId=pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej