Jak skutecznie przyciągać nowe talenty?

Ukazał się nowy raport Edelmana poświęcony motywacjom stojącym za kształtem relacji na linii pracownicy-pracodawcy. Stwierdzono w nim, że zachętą do dłuższej i bardziej wytężonej pracy przestały być kwestie stricte finansowe. Coraz ważniejszą rolę odgrywają zaś wartości, którymi kieruje się dana firma.

„Edelman Trust Barometer. The belief-driven employee” to specjalny raport, będący rozwinięciem ostatniej edycji “Edelman Trust Barometer”. Stwierdzono w nim, że społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii COVID-19 spowodowały, że firmy, chcąc tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, muszą odpowiedzieć na nowe potrzeby zatrudnionych. Te związane są m.in. z nowymi modelami pracy, w tym wsparciu w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, a także oczekiwaniami dotyczącymi zaangażowania w kwestie społeczne.

Pracownice i pracownicy, tak jak konsumenci/ki, oczekują od marek aktywizmu korporacyjnego. Chcą, aby pracodawcy aktywnie włączyli się w walkę z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata.

Jak wskazało 77% ankietowanych, najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest dla nich pracodawca. Pandemia COVID-19 wzmocniła ten rosnący trend. Ponadto zatrudnieni oczekują otwartości firmy na zgłaszane przez nich problemy czy sugestie. Co ciekawe, prawie połowa respondentów (43 proc.) stwierdziła, że ​​ich pracodawca nie radzi sobie dobrze z problemem wypalenia zawodowego.

Kluczową rolę odgrywa zestaw wartości, którymi kieruje się dany pracodawca. 61% badanych przy wyborze miejsca pracy kieruje się zgodnością pomiędzy postawami czy poglądami manifestowanymi przez firmę a własnymi przekonaniami. Pracodawcy, którzy transparentnie i konsekwentnie komunikują swoje podejście do kwestii społecznych, są uznawani za godnych zaufania, a konsekwencji – za atrakcyjnych w oczach potencjalnych zatrudnionych.

      Źródło:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-skutecznie-przyciagac-nowe-talenty-postaw-na-wartosci/       edelman.com

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej