Czym jest różnorodność w miejscu pracy?

W branży HR od lat powtarzamy sobie, że wzmacnianie różnorodności w firmie, kultura włączająca i zapobieganie wykluczeniu to nie wymysł instytucji unijnych, organizacji wspierających prawa kobiet czy osób niepełnosprawnych, ale konieczność dla każdej organizacji, która chce się rozwijać i odnosić sukcesy. Tymczasem z badania przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i firmę PBS w 2019 r. wynika, że jedynie nieco ponad połowa przebadanych polskich firm (51%) prowadzi działania, które można określić jako politykę zarządzania różnorodnością. Niepokoi zatem fakt, że prawie połowa firm takich działań nie podejmuje.

Różnorodność w miejscu pracy odnosi się do różnic między poszczególnymi osobami zatrudnionymi w danej firmie wynikających ze sposobu, w jaki osoba identyfikuje samą siebie oraz tego, jak postrzegają ją inni. Obejmuje zatem m.in. płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, wykształcenie, status rodzinny, pochodzenie etniczne czy stan zdrowia (postrzegany głównie przez pryzmat niepełnosprawności), a także różne kompetencje, talenty, stanowiska pracy, różne doświadczenia zawodowe czy nawet staż pracy. Z punktu widzenia organizacji ważne mogą być także różnorodność: wartości, stylów pracy, uczenia się czy komunikacji, sposobów rozwiązywania konfliktów, a także aspiracji zawodowych. Właściwe zarządzanie różnorodnością i kultura włączająca przynoszą organizacji szereg korzyści.

 Źródło: https://employerbranding.pl/roznorodnosc-w-miejscu-pracy-dlaczego-warto/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej