Czym jest Rada Administracyjna Międzynarodowej Organizacji Pracy?

Rada Administracyjna jest organem zarządzającym i koordynującym działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy. Składa się z 56 członków, z których 28 reprezentuje rządy, a po 14 pracodawców i pracowników oraz 66 zastępców członków, z których 28 zasiada w ławach rządowych, a po 19 w szeregach pracodawców i pracowników. Wśród rządowych członków RA 10 miejsc zajmują przedstawiciele państw odgrywających największą rolę w przemyśle (Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy). Pozostali przedstawiciele rządowi są wybierani (z uwzględnieniem podziału geograficznego) przez Konferencję na trzyletnią kadencję. Ostatnie wybory miały miejsce w 2017 r. W wyborach tych Rząd Polski został wybrany na członka tytularnego RA (do końca czerwca 2020 r.). W bieżącym roku powinny odbyć się wybory do RA, jednakże ze względu na pandemię koronawirusa i przesunięcie 109 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy obecna kadencja została przedłużona do czerwca przyszłego roku.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1179,340-sesja-rady-administracyjnej-miedzynarodowego-biura-pracy.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej