Czym jest fundusz edukacyjny Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO)?

Celem funduszu jest wspieranie i rozwój kompetencji dla członków i wybranych przedstawicieli związków. Fundusz zapewnia wsparcie na całoroczne studia (2 semestry) w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin na uniwersytetach i college’ach, w szkołach średnich, liceach ogólnoształcących i szkołach podstawowych lub ich odpowiednikach w organizacjach edukujących dorosłych.

Stypendium/ wsparcie udzielane jest na pokrycie następujących kosztów:

  • kursy,
  • opłaty egzaminacyjne,
  • wydatki na tymczasowe zakwaterowanie w czasie nauki,
  • materiały,

Wsparcie w funduszu jest zwolnione od podatku.

O dotację z Funduszu edukacyjnego LO można ubiegać się także na krótsze okresy, na przykład:

  • kształcenia i kursy, które są bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem lub przekwalifikowanie się do innego zawodu,
  • dofinansowanie dla praktykantów,
  • ogólne kształcenie w celu zbadania kompetencji,
  • szkoła podstawowa,
  • działania szkoleniowe w ramach rozwoju organizacyjnego i korporacyjnego w połączeniu z firmami.
  • krótkie kursy z zakresu IT

Prawo o ubieganie się o środki z funduszu mają członkowie związków, którzy w momencie składania podania byli zorganizowani przez minimum ostatnie 3 lata i należeli do obszaru taryfowego, który odprowadzał składki do Funduszu Pracy lub układu zbiorowego pracy, który odprowadzałby składki na Fundusz Pracy, jeśli wciąż by istniał.

Prawo do środków z funduszu mają bezrobotni, którzy przed utratą pracy należeli do obszaru

taryfowego objętego programem. W przypadku pracowników na niepełny etat fundusz pokrywa do 15 godzin tygodniowo.

Studenci i uczniowie mają prawo do funduszu tylko przez pierwszy rok od przejścia z bycia

zwykłym członkiem związków do bycia członkiem studenckim, jeśli przed tym spełnili wymogi uczesnictwa w funduszu.

Praktykanci nie są objęci funduszem, jako że praktyki zawodowe odbywają sie na zasadzie stażu.

Źródło: http://www.fellesforbundetavd2.no/dokumenter/polsk001.pdf

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej