Czy zakładowy układ zbiorowy pracy jest formą dialogu społecznego?

Tak. Układy zbiorowe pracy stanowią szczególny rodzaj porozumień zawieranych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników. Układy określają przede wszystkim warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników oraz innych osób objętych układem, ale również wskazują na obowiązki stron, systematyzują relacje ze związkami zawodowymi, ustalają ramy dialogu na szczeblu zakładowym. Często w układach zbiorowych pracy zawiera się regulacje korzystniejsze od regulacji ustawowych – na przykład poprzez wprowadzenie tzw. nagród jubileuszowych premiujących zatrudnienie u danego pracodawcy, wyższy od kodeksowego zasiłek chorobowy . W tym zakresie układ zbiorowy służy oczywiście pracownikom, ale także wiąże pracownika z danym zakładem, wzmacnia jego bezpieczeństwo, służąc tym samym poprawie wydajności pracy.

Układ zbiorowy pracy stanowi źródło prawa pracy i jest rejestrowany przez właściwą dla firmy Okręgową Inspekcję Pracy, choć może być wypowiedziany przez każdą ze stron. Warto podkreślić, że zakładowy układ zbiorowy pracy może być zawarty wyłącznie w tych przedsiębiorstwach, w których działa związek zawodowy.

Źródło: CSR = DIALOG = ROZWÓJ ; Jacek Rybicki; 2014

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej