Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w czerwcu br?

Na przeprowadzonym w formie wideokonferencji posiedzeniu plenarnym pomorskiej WRDS jej członkowie wysłuchali informacji o aktualnej sytuacji na pomorskim rynku pracy.

Z przedstawionej przez przedstawicielkę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku prezentacji wynika, że pomorscy przedsiębiorcy nieco lepiej niż przed miesiącem oceniają koniunkturę, ale w coraz większym stopniu obawiają się negatywnych konsekwencji pandemii. 15,6 proc. właścicieli firm przewidywało, że w maju zagrożą one stabilności firmy. Natomiast połowa z nich prognozowała, że te konsekwencje będą poważne. Nadal utrzymuje się też spadek zamówień, przy czym największy w handlu hurtowym i budownictwie. Większość pomorskich firm deklaruje, że w przypadku utrzymywania wprowadzonych ograniczeń w związku z koronawirusem są w stanie przetrwać od 2–3 miesięcy do powyżej 6 miesięcy. Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim w kwietniu br. wynosiło 350,7 tys. osób i spadło w stosunku do marca br. o 1,7 proc. i w stosunku do kwietnia 2019 r. o 0,6 proc. W kwietniu spadło też, w porównaniu do marca, przeciętne miesięczne wynagrodzenie – o 9 proc. W maju br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w województwie 5,5 proc. Tymczasem pomorscy pracodawcy nadal zgłaszają mniej ofert pracy oraz rozważają i planują zwolnienia grupowe, przy czym w maju br. takich zgłoszeń było o połowę mniej niż w kwietniu. Ogólnie od stycznia do maja w Pomorskiem 22 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 1 125 osób. Ponadto na posiedzeniu zdecydowano o przekazaniu do głosowania korespondencyjnego projekty trzech uchwał: w sprawie zracjonalizowania warunków odbywania kwarantanny wynikających z przepisów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosowanych do obcokrajowców zatrudnionych w Polsce, w sprawie sytuacji finansów samorządów oraz terytorialnych oraz projekt uchwały popierający wspólny apel Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców z 3 miesięcy do 6 miesięcy.

Źródło: Dialog w centrum i w Regionach nr 6/2020 (84) , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej