Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w czerwcu br.?

Lipcowe obrady prezydium pomorskiej WRDS odbyły się jeszcze online. Przyjęto na nim  uchwalone w drodze korespondencyjnej cztery uchwały, między innymi o sytuacji finansowej samorządów i uchwałę popierającą apel pomorskich pracodawców (skierowany do premiera, wicepremier Emilewicz oraz parlamentarzystów) dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla mikro i małych przedsiębiorców – z 3 miesięcy na okres 6 miesięcy, w ramach kolejnej tarczy antykryzysowej. Inną formą pomocy dla przedsiębiorców byłoby, zdaniem pomorskiej WRDS reprezentowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i stronę samorządową, jej prezydium, ułatwienia funkcjonowanie firm i osób fizycznych zatrudniających cudzoziemców. Dlatego w kolejnej uchwale pomorskiej WRDS czytamy, by „biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych (…) rozważyć rozpatrzenie możliwości poszerzenia obowiązywania wytycznych na inne branże polskiej gospodarki oraz Polaków pracujących za granicą”. Ponadto przyjęty został apel do Pomorzan dotyczący społecznej dyscypliny w czasie pandemii. Rada przypomina w nim o wciąż istniejącym zagrożeniu podkreślając, iż WHO wciąż nie zalicza jeszcze Polski do grupy krajów, które wyszły z pandemii, a epidemiolodzy twierdzą, że w naszym kraju krzywa zachorowań jest płaska i jej szczytu nie widać. Powołuje się też na doświadczenie innych państw, w których po zniesieniu najbardziej surowych restrykcji liczba chorych na nowo rośnie. „Bądźmy świadomym społeczeństwem i swoim zapobiegawczym zachowaniem nie dopuśćmy do sytuacji, w której niezbędne okaże się wdrożenie restrykcyjnych środków bezpieczeństwa” – nawołuje pomorska WRDS.

Źródło: Dialog w centrum i w Regionach nr 7/2020 (85) , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej