Co wynika z badania polskiego rynku e-commerce?

Na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zostało przeprowadzone badanie firm dotyczące rynku e-commerce w Polsce. Pogłębione wywiady zostały przeprowadzone w sierpniu 2021 r. Uczestnicy badania to firmy posiadające zarówno duże doświadczenie na różnych platformach i rynkach zagranicznych, jak również przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają swoją działalność w sektorze e-commerce. Oprócz sprzedawców, w badaniu wzięli udział eksperci, dostarczający rozwiązania z branży e-commerce.

Niniejsze badanie to już drugie badanie rynku e-commerce przeprowadzone przez ZPP. Pierwszy raport poświęcony polskiemu rynkowi e-commerce, opublikowany w marcu br., skupiał się na ilościowej analizie sytuacji na rynku oraz możliwościach rozwoju dla małych i średnich firm z wykorzystaniem narzędzi e-commerce. Tym razem głównym celem badania było zidentyfikowanie powodów, dla których polskie firmy obawiają się korzystania z e-commerce i ekspansji międzynarodowej oraz na sposobach, które mogą zniwelować te obawy, a tym samym uwolnić potencjał polskich firm.

Najważniejszy wniosek jaki można wysnuć z badania, to fakt, że firmy planujące wejście w e-commerce wymieniają te same obawy co firmy planujące ekspansję zagraniczną – brak wiedzy, ograniczone środki, wysokie koszty market place-ów, kwestie prawno-podatkowe, oraz bariery logistyczne.

Po pierwsze, przedsiębiorcy często obawiają się, że nie podołają wymaganiom handlu międzynarodowego. Sprzedawców odstraszają długie i szczegółowe regulaminy platform. W rzeczywistości zapisy regulaminowe często wynikają z przepisów prawa unijnego. W praktyce okazuje się więc, że część obaw sprzedawców wynika z nieznajomości ich obowiązków.

Po drugie, częste zmiany regulacyjne to jeden z największych problemów wskazywanych przez firmy. Kwestie prawno-podatkowo-finansowe są też jednym z ważniejszych motywatorów skłaniających sprzedawców do zatrudniania firm zewnętrznych pomagających w handlu na rynkach zagranicznych. Każde wsparcie ze strony platform będzie postrzegane jako istotna korzyść. Co więcej, respondenci obawiali się trudności przy weryfikacji tożsamości, statusu partnerów jak również wiarygodności dokumentów. Obawy te nasilają się szczególnie w przypadku handlu z partnerami spoza UE.

Po trzecie, firmy postrzegają logistykę jako barierę dla swojego rozwoju i chętnie korzystają ze wsparcia w tym zakresie. W ocenie respondentów możliwość skorzystania z usług platform związanych z logistyką i obsługą zamówień, szczególnie na rynkach zagranicznych, jest bardzo ważnym udogodnieniem. Jednocześnie, przedsiębiorcy upatrują zagrożenia w zbyt pro-konsumenckiej polityce platform – szczególnie problematyczna i kosztowna zdaje im się obsługa międzynarodowych zwrotów. Wsparcie w tym zakresie może również pomóc zniwelować obawy firm przed międzynarodową ekspansją.

Ostatecznie, sprzedawcy powinni również zadbać o ochronę swoich produktów przed pojawieniem się podróbek. Dla przedsiębiorcy wykrywanie podróbek może być skomplikowane i czasochłonne, dlatego przydatne są systemy, które minimalizują szanse wprowadzenia podróbek na platformę.

Źródło: https://zpp.net.pl/badanie-polskiego-rynku-e-commerce-potencjal-ekspansji-polskich-firm/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej