Co było tematem Posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 10 grudnia 2020 r.?

W dniu 10 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Podczas spotkania omówiono kwestię problemów związanych z koniecznością zastosowania trwałych rozwiązań strukturalnych w utrzymaniu zatrudnienia. Podjęto także dyskusję dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wśród postulatów partnerów społecznych dotyczących rozwiązań zmierzających do utrzymania zatrudnienia znalazły się między innymi zmiany dotyczące wypłaty zasiłku postojowego, w tym finansowanie przestojów ekonomicznych przez Państwo ze składek odprowadzanych przez zatrudnionych i przedsiębiorców oraz zwiększenie okresu rozliczeniowego poprzez utworzenie kont czasu pracy. Podczas dyskusji przedstawiciele strony pracowników zwrócili również uwagę na konieczność podpisania właściwego porozumienia pomiędzy organizacjami związkowymi, a pracodawcą, w zakresie okresu prowadzenia wypłat środków związanych z przestojem.

W odniesieniu do przedstawionych propozycji przedstawicielka strony rządowej podkreśliła, iż wprowadzenie ewentualnego ubezpieczenia od bezrobocia jest dużą zmianą systemową, nie instrumentem pomocowym związanym z wystąpieniem pandemii koronawirusa. Jednocześnie poinformowała, że na pomoc przedsiębiorcom od kwietnia przeznaczono 104 miliardy złotych, w tym 30 miliardów złotych na ochronę miejsc pracy, a stopa bezrobocia pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Strona rządowa przekazała także informację na temat tzw. tarczy branżowej, która w swoich zapisach przewiduje między innymi dopłaty do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Wskazano również na rozwiązania pomocowe takie jak dopłaty do kosztów stałych, czy dopłaty na zmianę i podnoszenie kwalifikacji.

W kolejnej części spotkania partnerzy społeczni odnieśli się do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jako główny postulat partnerzy społeczni przedstawili rozszerzenie katalogu kwalifikacji zawodowych uprawniających do ubiegania się o uzyskanie statusu diagnosty przeprowadzającego badania techniczne pojazdów o dyplom mistrzowski w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych.

Źródło: https://www.cpsdialog.gov.pl/index.php/aktualnosci/108-z-zycia-dialogu/zespoly-problemowe-rds/569-10-12-2020

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej